Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Alma Adamkienė


Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

 
Alma Adamkienė gimė 1927 metų vasario 10 dieną Šiauliuose. Jos tėvas – Stasys Nutautas – gimęs 1899 metų kovo 8 dieną buvo prekybininkas, motina – Ona Soblytė-Nutautienė – gimusi 1904 metų birželio 24 dieną, talkino vyrui versle.

1944 metais Nutautų šeima, o kartu su jais ir Alma, pasitraukė į Vokietiją, vėliau – 1949 metais – į Jungtines Amerikos Valstijas.

Mokėsi Eikšteto gimnazijoje Vokietijoje, vėliau studijavo filologijos fakultete Erlangeno Universitete, Bavarijoje.

1951 metais Alma ištekėjo už Valdo Adamkaus.

Atvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas, dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante, vėliau draudimo kompanijoje. Nuo 1962 metų, net dvidešimt penkerius metus, vadovavo įsigytai Tabor Farmos vasarvietei.

1998-ųjų sausio 4 dieną Valdui Adamkui tapus Lietuvos Respublikos Prezidentu, aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą, didelį dėmesį skirdama vaikų namų auklėtinių globai, paramai našlaičiams ir vaikams su negalia.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.