Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Prezidentas V.Adamkus priėmė ir apdovanojo žmones, Antrojo pasaulio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido

1998.09.17

Šiandien, rugsėjo 17 d., Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, vadovaudamasis 1998 m. rugsėjo 14 d. pasirašytu dekretu Nr. 177 "DĖL APDOVANOJIMO ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIUMI" apdovanojo žmones, Antrojo pasaulio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido.
"Minint Rugsėjo 23-ąją - Žydų genocido dieną apdovanoju Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi šiuos asmenis, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido:
Konstantiną BAJERČIŲ (po mirties),
Zofiją BALIUKEVIČ, Vilniaus raj.,
Jurgį BERČIŪNĄ, Kauno m.,
Adelę BRAZIENĘ (po mirties),
Praną GIRDŽIŲ (po mirties),
Petronėlę GIRDŽIUVIENĘ, Raseinių m.,
Apoloniją GRENDIENĘ (po mirties),
Bronę GRIGALAITIENĘ, Šiaulių raj.,
Stefaniją JARMOLAVIČIŪTĘ-VEICMAN, Vilniaus m.,
Vytautą JUODKĄ (po mirties),
Birutę KAMINSKIENĘ, Alytaus raj.,
Praną KARALEVIČIŲ (po mirties),
Juozą KARAŠKĄ (po mirties),
Eleną KARAŠKIENĘ (po mirties),
Jurgį KRIKŠČIŪNĄ (po mirties),
Oną KRIKŠČIŪNIENĘ (po mirties),
Stanislovą KRIVIČIŲ, Trakų raj.,
Praną LAUCEVIČIŲ (po mirties),
Juozą MOZELĮ (po mirties),
Emiliją PAJAUJIENĘ (po mirties),
Juozą PAJAUJĮ (po mirties),
Joną Kęstutį PAULAVIČIŲ, Kauno m.,
Antaną POŠKĄ (po mirties),
Antaną SUTKŲ (po mirties),
Jadvygą SUTKUVIENĘ (po mirties),

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.