Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Stasys Gudavičius "Prezidentas nėra nei vienvaldis, nei visagalis: Valdas Adamkus neburia, kokia bus Vyriausybė, o laukia jos konkrečių darbų", Kauno diena

2001.07.20

Prieš mėnesį Prezidentas Valdas Adamkus patyrė didelį moralinį smūgį - žlugo jo puoselėta, tačiau nuo pat pradžių trapia pavadinta Naujosios politikos koalicija. Valstybės vadovui nenorom teko pripažinti naujas politikos realijas ir susitaikyti su naujosios, kairiojo centro, daugumos suformavimu bei nauja Vyriausybe.

"Kauno diena" paprašė Prezidento V.Adamkaus atsakyti į kelis klausimus, susijusius su Naujosios politikos koalicijos žlugimu bei Algirdo Brazausko vadovaujamos Vyriausybės veiklos perspektyvomis.

Linki jauniems politikams subręsti

- Praėjo mėnuo, kai žlugo Naujosios politikos koalicijos sudaryta dauguma Seime. Kas, Jūsų nuomone, lėmė žlugimą - nuo pat pradžių buvusi trapi dauguma, dviejų svarbiausių partijų lyderių ambicijos, nesusikalbėjimas, nepatyrimas politikoje, interesų grupių spaudimas ar dar kas nors?

- Galiu pakartoti, ką jau sakiau šiuo klausimu: buvusią koaliciją sužlugdė tarpusavio pasitikėjimo stoka. Akivaizdu, kad pirmąsyk į valdžią atėjusioms partijoms pritrūko ir politinės patirties. Buvę opozicijoje socialdemokratai savo tikslų siekė daug sumaniau, nei Seimo daugumą subūrę liberalai ir socialliberalai.

Matyt, valdžių kaitai nemažos įtakos turėjo ir verslo interesų grupių spaudimas.

- Ko iš Naujosios politikos koalicijos žlugimo pasimokėte Jūs?

- Turėjau vilties, kad rimti iššūkiai gali greičiau subrandinti jaunus politikus ir valdymo patirties dar neturėjusias politines jėgas. Tikėjausi, kad politikai, neslegiami praeities sąskaitų, sugebės lengviau susitarti dėl bendrų darbų net ir tuomet, kai jų nuomonės skiriasi. Deja, to neįvyko.

Koalicijos žlugimas paliudijo seną tiesą: mūsų demokratinės valstybės sėkmė didele dalimi priklauso nuo partijų stiprumo, atsakomybės, jų sugebėjimo mąstyti ir tvarkytis valstybiškai. Man sunku suprasti politinę partiją, kuri savo noru atsisako valdžios, atsisako galimybių įgyvendinti didelę dalį savo siekių.

Telieka jaunoms parlamentinėms Lietuvos partijoms palinkėti didesnės brandos ateityje.

Reikia neatidėliotinų sprendimų

- Kaip manote, ar Algirdo Brazausko Vyriausybė ir naujoji dauguma tęs Naujosios politikos idėjų įgyvendinimą?

- Kad sieks įgyvendinti naujos politikos idėjas, iš Seimo tribūnos yra pasakęs pats Ministras Pirmininkas.

- Ar naujosios Vyriausybės programa leidžia tikėtis, kad Algirdas Brazauskas laikysis duoto žodžio?

- Vyriausybės programą jau įvertino Seimas, gana stipriai ją parėmęs. Aš noriu matyti konkrečius šios Vyriausybės darbus. Juos ir vertinsiu.

- Kokių darbų, Jūsų nuomone, Vyriausybė turėtų imtis pirmiausia?

- Lietuvai reikia neatidėliotinų Vyriausybės sprendimų dėl "Mažeikių naftos" ateities. Norint, kad ši įmonė dirbtų stabiliai ir pelningai, bendrovė "Williams" kartu su Vyriausybe turi suderinti privatizavimo sutarties nuostatas taip, kad jos atitiktų Konstitucinio Teismo nutarimą.

Naujos Vyriausybės šiandien laukia ne tik kitų metų valstybės biudžetas, bet ir "Lietuvos dujų" privatizavimas, "Lietuvos energijos" restruktūrizavimas ir privatizavimas, pensijų reformos įgyvendinimas, biurokratinių kliūčių verslui panaikinimas, kontrabandos pažabojimas, mokyklų atnaujinimas bei kiti skubūs darbai.

Yra stiprių ministrų

- Ar pasitikite Algirdo Brazausko Vyriausybe? Ar Jums priimtina dabartinė ministrų kabineto sudėtis?

- Vyriausybėje yra tikrai stiprių ministrų. Jei šis kabinetas sugebės dirbti kaip darni komanda, jei ryžtingai imsis visuomenei reikalingų reformų, jei sąžiningai tarnaus valstybei, jis turės ir Lietuvos žmonių, ir užsienio šalių bei tarptautinių organizacijų pasitikėjimą.

- Kaip komentuotumėte vis pasigirstančias nuomones, kad į valdžią sugrįžo "buvusieji", ekskomunistai, senoji nomenklatūra?

- Nemanau, kad po dešimties nepriklausomybės metų dar turėtume skirstytis į "buvusius" ir "nebuvusius". Žiūrėkime šiandien į konkrečius politikų darbus ir pagal juos vertinkime pačius politikus.

O kalboms apie "komunistų grįžimą" nėra jokio pagrindo. Naują Vyriausybę sudarė parlamentinės partijos, teisėtai išrinktos Lietuvos žmonių, gavusios jų pasitikėjimą. Dabartinį premjerą palankiai vertina didelė dalis Lietuvos žmonių. Tai suteikia papildomų galimybių Vyriausybei sėkmingai vykdyti reformas. Naujasis ministrų kabinetas turėtų šiomis galimybėmis pasinaudoti.

Tikisi, kad nebus vienas

- Sakėte, kad netylėsite ir naudositės visomis Konstitucijos suteiktomis galiomis, jeigu matysite, jog daromi žalingi valstybei sprendimai. Tačiau Prezidento galių čia gali nepakakti, nes susiformavo pakankamai didelė dauguma Seime. Kaip elgsitės, jeigu matysite, kad ir Prezidento galių bei viešų pareiškimų nepakanka?

- Esame demokratinė valstybė, demokratinė visuomenė. Prezidentas nėra nei vienvaldis, nei visagalis. Tokių galių neturi nei Seimas, nei Vyriausybė. Esu tikras, kad jei Seimo dauguma darys šiurkščias klaidas, aš nebūsiu vienas. Mūsų visuomenė turi daug teisėtų priemonių paveikti išsirinktos valdžios sprendimus.

- Esate pareiškęs savo nepasitenkinimą, kad Seimas nepriėmė Jūsų inicijuotų įstatymų projektų dėl šeimose skriaudžiamų vaikų perėmimo į valstybės globą. Ar dėl tokio Seimo neveiklumo nenusileidžia rankos įstatymų leidybos srityje, tuo labiau kad nepriimami ir kai kurie kiti Jūsų pasiūlyti teisės aktai?

- Nuleisti rankas - ne mano būdui. Suprantu, kad Seimo paskirtis - išsamiai ir atidžiai svarstyti visus įstatymų projektus. Taip pat suprantu, kad į šį parlamentą atėjusiems naujiems žmonėms dar stinga įstatymų leidybos patirties. Todėl esu kantrus.

Vis dėlto negaliu tylėti, kai dėl parlamentarų neorganizuotumo nukenčia smurtą patiriantys Lietuvos vaikai. Apmaudu ir dėl to, kad iki šiol Seimas nepriėmė dar vasario mėnesį mano pateiktų Baudžiamojo proceso kodekso pataisų. Jos teisingumo vykdymą jau galėjo padaryti efektyvesnį.

Kad ir kaip būtų, didesnė dalis mano siūlomų įstatymų sulaukia Seimo pritarimo. Tiesa, kartais po ilgų diskusijų. Taip nutiko su Azartinių lošimų įstatymo pataisomis. Kol kas Seimas priėmė tik jų dalį. Matyt, partijoms reikia daugiau laiko, kad įsitikintų, jog ir kiti mano teikti įstatymai yra reikalingi.

Štai pasiūlymą apriboti galimybes juridiniams asmenims finansuoti partijas prieš kurį laiką buvę valdžioje konservatoriai kategoriškai atmetė, o šiandien jau palaiko.

Manau, kad anksčiau ar vėliau partijoms teks ištaisyti klaidą, padarytą atsisakant Seimo rinkimų antrojo turo. Buvau ir lieku įsitikinęs, kad toks buvusio parlamento sprendimas silpnina mūsų demokratiją.

Netoleruos nesąžiningų patarėjų

- Vis dar niekaip neišspręsti kai kurie klausimai, susiję su valstybės apdovanojimais, pavyzdžiui, sklypų skyrimo Vyčio kryžiaus ordininkams. Kodėl niekaip nepateikiate naujos Ordinų įstatymų redakcijos, kuri berods yra jau parengta?

- Mano nuomone, valstybės apdovanojimų nereikėtų sieti su jokiu papildomu materialiniu priedu. Įstatymas, įpareigojantis Vyčio kryžiaus kavalieriams skirti žemės sklypus, priimtas seniai ir ne mano iniciatyva.

Iš tikrųjų nauja Valstybės apdovanojimų įstatymo redakcija jau senokai parengta. Tačiau matydamas, kiek daug kitų problemų šiandien turi Seimas, nutariau palaukti bent truputį ramesnių laikų. Juo labiau kad jaučiu, kiek aistrų visuomenėje kelia ordinų ir medalių klausimai.

- Kai kurie politikai pyksta ant Prezidentūros, kaltindami ją nešvariais kovos su korupcija metodais. Jie teigia, kad ir Prezidentūroje gali būti korumpuotų pareigūnų, tačiau jų "darbeliai" neiškeliami viešumon todėl, kad visos specialiosios tarnybos yra neva pavaldžios vien Jums. Ką galėtumėte atsakyti į tokius priekaištus?

- Nė viena tarnyba nėra pavaldi man asmeniškai. Jų vadovus skiriu tik kartu su Seimu arba Vyriausybe. Beje, visos tarnybos yra atskaitingos Seimui. Manau, kad tokia tvarka užtikrina realų šių institucijų savarankiškumą. Juk jau senokai negirdėti kalbų apie "kišeninį" prokurorą ar generalinį komisarą. Tai, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba šiandien imasi vertinti aukštų pareigūnų nusižengimus, yra mūsų demokratijos laimėjimas, o ne trūkumas.

Visai Prezidentūros komandai keliu didelius reikalavimus. Niekada netoleruosiu nesąžiningų savo patarėjų ir referentų veiksmų.

- Jau po truputį prasideda Prezidento rinkimų kampanija. Gal jau apsisprendėte, kaip pasielgsite, kai reikės atsakyti į klausimą dėl dalyvavimo kampanijoje?

- Su premjeru Algirdu Brazausku sutarėme, kad dirbsime Lietuvos žmonių labui ir joks artėjančių rinkimų įkarštis šiam darbui neturi trukdyti. Šiandien turiu apibrėžtą man likusį kadencijos laiką ir labai aiškų tikslą - kuo greitesnę mūsų valstybės pažangą, jos saugumą, jos įsitvirtinimą demokratiniame dabarties pasaulyje.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.