Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus pareiškimas dėl Aukštojo mokslo įstatymo pataisų

2002.01.07

Noriu pranešti apie savo sprendimą dėl Seimo priimtų Aukštojo mokslo įstatymo pataisų.

Sutinku su šių pataisų rengėjais, kad esama studijų tvarka nėra tobula. Ją reikia tobulinti, jei norime Lietuvos jaunimui sudaryti geresnes mokymosi sąlygas. Buvau ir esu įsitikinęs: aukštasis mokslas mūsų jaunimui turi būti kuo plačiau prieinamas.
Tačiau keisti esamą tvarką privalome pagrįstai, remdamiesi tiek valstybės finansiniais ištekliais, tiek politikų ir akademinės bendruomenės sutarimu. Deja, šiandien pasigendu ir vieno, ir kito.
Seimo dauguma dėl strategiškai svarbių įstatymo pataisų nesugebėjo susitarti nei su opozicija, nei su akademine bendruomene.
Akivaizdu, kad šiandien neturi bendros pozicijos ir pati valdančioji dauguma.
Esu dėkingas Vyriausybės vadovui už viešai išsakytą požiūrį. Man adresuotame laiške Premjeras teigia, kad “būtina iš esmės pritarti Aukštojo mokslo įstatymo pataisoms”. Tačiau kartu Premjeras pripažįsta, kad jų įgyvendinti Vyriausybė nepajėgs dėl lėšų trūkumo, ir siūlo esmines šių pataisų pataisas.
Žinau, kad tokiems Premjero siūlymams nepritaria nei dalis įstatymo pataisas rengusių Seimo narių, nei studentų organizacijos.
Todėl vakar nutariau nepasirašyti, bet ir nevetuoti Aukštojo mokslo įstatymo.
Negalėjau šio įstatymo pasirašyti, nes jo spragos - akivaizdžios. Nors ir raginamas Premjero, įstatymo nevetavau. Nes mano veto būtų tik padidinęs politikų susipriešinimą. Vien per pastarąsias dienas esu gavęs kelias dešimtis vienas kitam prieštaraujančių siūlymų, kaip įstatymą taisyti. Jų suderinti per keletą dienų buvo neįmanoma. Nes dėl to, kaip padaryti aukštąjį mokslą labiau prieinamą jaunimui, turi susitarti valdančioji dauguma ir opozicija, politikai ir akademinė bendruomenė.
Manau, kad vieną iš savo tikslų pasiekiau: politikai pagaliau atkreipė dėmesį į įstatymo įgyvendinimo galimybes.
Iki Aukštojo mokslo įstatymo pataisų įsigaliojimo dar yra laiko.
Todėl siūlau Seimui neatidėliojant sudaryti darbo grupę įstatymui tobulinti. Būtina į šią grupę įtraukti ir Vyriausybės, ir opozicijos, ir akademinės bendruomenės atstovus.
Sudarytai darbo grupei pateiksiu ir savo siūlymus. Manau, kad geresnę studijų tvarką šiandien turėtume sieti su realia aukštojo mokslo reforma.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.