Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus darbo vizitas Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2002 m. sausio 17-18 d.

2002.01.19

 
Sausio 16 d. Prezidentas Valdas Adamkus išvyko dviejų dienų darbo vizito į Jungtines Amerikos Valstijas.

Sausio 17 d., Vašingtone Lietuvos vadovą priėmė JAV Prezidentas Džordžas V. Bušas (George W. Bush). Pokalbio metu aptarti dvišaliai santykiai, kova su tarptautiniu terorizmu, NATO plėtra.

Dž. Bušas sakė, kad Lietuvos pastangos integruotis į NATO yra matomos ir vertinamos. JAV vadovas pakartojo remiąs Šiaurės Atlanto organizacijos plėtrą ir pavadino Lietuvą narystės Aljanse siekiančių šalių lydere. Dž. Bušas pabrėžė, jog visos valstybės, siekiančios tapti NATO narėmis, turėtų ir toliau aktyviai ruoštis, nes sprendimus dėl plėtros nulems tik jų pasirengimas.

V. Adamkus sakė, kad Lietuva atsakingai rengiasi prisiimti narystės NATO įsipareigojimus ir tikisi šiais metais sulaukti kvietimo prisijungti prie Aljanso.

 
Pokalbyje Lietuvos vadovas prisiminė, kad jo ir Dž. Bušo susitikimas turėjo įvykti 2001 metų rugsėjo 11 d., tačiau dėl tądien įvykdytų teroro aktų Niujorke ir Vašingtone jis buvo atšauktas. V. Adamkus pakartojo, kad Lietuva remia JAV suburtos antiteroristinės koalicijos pastangas įveikti terorizmą. Prezidentas sakė, kad Lietuva jau dabar veikia kaip NATO partnerė.

Dž. Bušas padėkojo Lietuvai už paramą kovoje prieš terorizmą bei aktyvų dalyvavimą taikos palaikymo operacijose Balkanuose. JAV vadovas ragino tęsti narystei NATO reikalingas reformas.

Aptariant tolesnę JAV ir Lietuvos dvišalių santykių plėtrą, Dž. Bušas akcentavo, jog ypač yra svarbu gerinti investicinį klimatą mūsų šalyje.

Posėdžio dalyviai pasikeitė nuomonėmis su holokaustu susijusiais klausimais. Dž. Bušas teigiamai įvertino Lietuvos pastangas užtikrinant žydų tiesioginio ir istorinio paveldo apsaugą.

Susitikime taip pat kalbėta apie santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Abiejų valstybių vadovai išreiškė viltį, kad Rusija ir toliau konstruktyviai bendraus tiek su NATO šalimis narėmis, tiek su narystės Aljanse siekiančiomis valstybėmis.

 
Šiek tiek anksčiau nei valstybės vadovai, Baltuosiuose rūmuose susitiko Prezidentų žmonos Alma Adamkienė ir Laura Buš (Bush). Pokalbio metu aptarti švietimo, jaunimo ugdymo klausimai. A. Adamkiene papasakojo apie savo fondo veiklą ir paramą našlaičiams vaikams.

Susitikime taip pat dalyvavo valstybės sekretoriaus Kolino Pauelo (Colin Powel) žmona Alma, JAV ambasadoriaus Lietuvoje ir Lietuvos ambasadoriaus JAV žmonos Mariela Teft (Tefft) ir Loreta Ušackienė.

Tą pačią dieną Lietuvos vadovas susitiko su Tarptautinio valiutos fondo valdančiuoju direktoriumi Horstu Kioleriu (Horst Kohler).

H. Kioleris informavo V. Adamkų apie Tarptautinio valiutos fondo (TVF) iniciatyva parengtą studiją, kurioje buvo nagrinėjama trijų Baltijos valstybių integracija į NATO ir Europos Sąjungą. TVF nuomone, Lietuva, Latvija ir Estija yra pajėgios finansuoti stojimo į NATO ir Europos Sąjungą reikmes ir įgyvendinti su naryste ES ir NATO susijusias bei makroekonominį stabilumą užtikrinančias priemones.

V.Adamkus pažymėjo, kad teigiamas TVF įvertinimas ypač svarbus Lietuvai siekiant svarbiausių užsienio politikos tikslų – narystės ES ir NATO.

TVF vadovai pabrėžė, kad Lietuvoje vykstančios ekonominės reformos yra sėkmingos ir vykdoma teisinga fiskalinė bei monetarinė politika.

Lietuvos vadovas sakė, kad TVF patarimai ir analizė yra svarbūs mūsų šaliai reformuojant savo ūkį.

Vašingtone Prezidentas taip pat dalyvavo Lietuvos ambasadoje surengtuose pietuose su 20 žinomų JAV bendrovių atstovais.

Susitikime su JAV prekybos sekretoriaus pavaduotoju Samiueliu Bodmanu (Samuel Bodman) Lietuvos vadovas aptarė dvišalės prekybos tendencijas ir būdus jai paskatinti.

Tą pačią dieną Prezidentas dar susitiko su Amerikos žydų komiteto atstovu Endriu Beikeriu (Andrew Baker) ir vakarieniavo su nevyriausybinės organizacijos “JAV NATO komitetas” nariais.

Sausio 18 d., Lietuvos Prezidentą priėmė gynybos sekretoriaus pavaduotojas Polas Volfovitzas (Paul Wolfovitz).

V. Adamkus supažindino JAV Gynybos sekretoriaus pavaduotoją su Lietuvos pasirengimu narystei NATO. Lietuvos vadovas užtikrino, kad mūsų šalis laikysis įsipareigojimo gynybos reikalams skirti 2 proc. bendro vidinio produkto atitinkančią biudžeto dalį. Prezidentas sakė, jog Lietuva racionaliai naudoja šias lėšas kariuomenės modernizavimui.

“Mūsų tikslas yra nebūtinai didelė, bet moderni, gerai paruošta, aprūpinta šiuolaikine ginkluote kariuomenė”, – sakė V. Adamkus.

P. Volfovičius teigiamai įvertino Lietuvos karių dalyvavimą tiek taikos palaikymo misijose, tiek remiant antiteroristinę koaliciją. JAV Gynybos sekretoriaus pavaduotojas pažymėjo, kad Lietuva nors ir maža valstybė, tačiau įnešė nemažą indėlį remdama kovą su tarptautiniu terorizmu.

Posėdžio metu taip pat aptarti santykiai su kaimyninėmis valstybėmis.

 
Po susitikimo V. Adamkus padėjo vainiką prie paminklo rugsėjo 11–osios Pentagono aukoms.

Vaizdo konferencijoje “Vašingtonas-Vilnius” Lietuvos vadovas apibendrino susitikimo su JAV Prezidentu Dž Bušu rezultatus. V. Adamkus taip pat atsakė į Lietuvos žurnalistų klausimus apie JAV požiūrį į NATO plėtrą, santykius su Rusija, amerikiečių investicijas Lietuvoje

Vašingtone Lietuvos vadovas taip pat susitiko su dienraščio “Washington Post” redakcinio puslapio redaktoriaus pavaduotoju Džeksonu Dyliu (Jackson Diehl). D. Dylis domėjosi Lietuvos užsienio politikos pasiekimais, ekonomine raida, investicine aplinka Lietuvoje.

 
Pokalbių laidoje “One on One”, transliuojamoje per NBC, Prezidentas atsakė į žymaus JAV žurnalisto Džono Maklaflino (John McLaughlin) klausimus apie tarptautinę saugumo padėtį, Lietuvos euroatlantinius siekius, V. Adamkaus biografiją.

Sausio 18 d. iš Vašingtono Lietuvos vadovas išvyko į Čikagą.

Prezidento Valdo Adamkaus darbo vizito JAV 2002 m. sausio 16-18 d. programa
Pranešimai spaudai
Spaudos ir radijo pranešimai
Nuotraukos:
Susitikimas su JAV Prezidentu Dž. Bušu
Almos Adamkienės pokalbis su Laura Bush
Vainiko padėjimas prie memorialo Rugsėjo 11-osios aukoms, Arlingtonas
Interviu NBC laidai "One on One"

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.