Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus pareiškimas spaudos konferencijoje

2002.02.26

Šiandien pradedu paskutiniuosius savo, kaip Prezidento, kadencijos metus. Norėčiau glaustai aptarti tuos darbus, kuriems per likusį laiką skirsiu daugiausia dėmesio.
Kadencijos pradžioje kėliau sau uždavinį dirbti kartu su Seimu ir Vyriausybe, kad Lietuva negrįžtamai įsitvirtintų demokratinių Vakarų šalių bendrijoje kaip moderni valstybė.
Turime realių galimybių dar šiemet būti pakviesti į NATO ir baigti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Dėsiu visas pastangas, kad Lietuva pasiektų šių strateginių tikslų. Panaudosiu savo, kaip valstybės vadovo, įtaką, kad šių uždavinių neužgožtų rinkiminės kovos.
Suprantama, kad narystė euroatlantinėse struktūrose pati savaime neužtikrins Lietuvos žmonių gerovės. Mūsų gerovė priklauso nuo mūsų sugebėjimo modernizuoti savo valstybę, įgyvendinti būtinas reformas.
Nebaigtų reformų dar daug: reikia racionaliai sutvarkyti energetikos ūkį, išplėtoti Lietuvos, kaip tranzito šalies, infrastruktūrą, sutvarkyti mokesčių sistemą, įgyvendinti pensijų, socialinės paramos, sveikatos apsaugos reformas, sukurti šiuolaikišką ir visiems prieinamą švietimą.
Šiems darbams išjudinti telksiu Seimo ir Vyriausybės pastangas. Nes tik sėkmingai įgyvendinę šias reformas, galėsime sumažinti nedarbą ir skurdą – didžiausias bėdas, kurios šiandien slegia mūsų žmones.
Ypatingą dėmesį taip pat skirsiu teisėsaugai ir valstybės tarnybai stiprinti. Nacionalinė kovos su korupcija programa neturi likti tik deklaracija.
Reikalausiu, kad kuo greičiau būtų priimti visi kovai su korupcija reikalingi teisės aktai, kad politikai ir valstybės pareigūnai imtųsi asmeninės atsakomybės už visų programoje numatytų priemonių įgyvendinimą.
Tokie būtų pagrindiniai mano darbo uždaviniai.
Dėkoju už dėmesį. Laukiu jūsų klausimų.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.