Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus oficialus vizitas Jungtinėse Meksikos Valstijose 2002 m. sausio 23-25 d.

2002.01.26

Sausio 23d. Prezidentas Valdas Adamkus ir jį lydinti verslininkų delegacija išvyko dviejų dienų oficialaus vizito į Jungtines Meksikos Valstijas. Tai pirmasis Lietuvos vadovo oficialus vizitas Meksikoje, kurio metu buvo siekiama sutvirtinti politinius ryšius ir išplėsti ekonominius prekybinius bei kultūrinius santykius.
Vizito metu Respublikos Prezidentą lydėjo 11 verslininkų, atstovaujančių maisto, farmacijos, transporto, statybos, telekomunikacijų sektorius.
Pirmąją Lietuvos Prezidento vizito Meksikoje dieną, sausio 24 d., V. Adamkų priėmė Meksikos Prezidentas Visentė Foksas (Vicente Fox).
Pokalbio metu Meksikos vadovas pabrėžė, kad jo šalis yra suinteresuota plėsti ekonominius, prekybos ir kultūrinius ryšius su Lietuva, skatinti studentų mainus, turizmą.
V. Adamkus atkreipė dėmesį, kad per pastaruosius metus abiejų valstybių tarpusavio prekybos apimtys didėja, kyla Lietuvos eksportas į Meksiką.
“Manau, kad verslo delegacijų mainai būtų labai naudingi plėtojant dvišalį ekonominį bendradarbiavimą”, - sakė Prezidentas.
Prezidentas V. Foksas pastebėjo, kad Lietuvoje pagamintos pieno, baldų ir kitos plataus vartojimo prekės yra labai pageidaujamos Meksikos rinkoje.
Pokalbio dalyviai pasikeitė nuomonėmis apie tarptautinę situaciją ir galimybes stiprinti dvišalį bendradarbiavimą tarptautinėse organizacijose, kartu sprendžiant aktualiausias pasaulio problemas. Taip pat buvo aptartas Lietuvos vadovo vizitas Jungtinėse Amerikos Valstijose bei susitikimas su Prezidentu Džordžu Bušu (George W. Bush).
Po susitikimo buvo pasirašytas tarpvyriausybinis susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse. Abiejų šalių Prezidentai išreiškė viltį, kad pasirašyta sutartis suaktyvins kultūrinius ir švietimo mainus.
Lietuvos vadovas dalyvavo Meksikos Prezidento V. Fokso surengtuose pietuose.
Tą pačią dieną susitikęs su Meksikos Kongreso užsienio reikalų komisijos vadovybe V.Adamkus pabrėžė, kad prieš dešimt metų pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę, Meksika įnešė nemažą indėlį mūsų šalies laisvės įtvirtinimo byloje.
“Tai buvo svarbi parama Lietuvos pastangoms kurti demokratijos ir laisvosios rinkos pagrindus”, – sakė Lietuvos vadovas.
Parlamento vadovai pažymėjo politinio ir ekonominio bendradarbiavimo su Lietuva svarbą. Parlamentarai sakė tikį, jog 2004 m. Lietuva taps visaverte Europos Sąjungos nare ir tiltu į Europą. Jie teigė, kad Meksika palaiko glaudžius ryšius ne tik su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, bet ir su ES šalimis.
Diplomatijos akademijoje V. Adamkus skaitė paskaitą "Lietuvos ir Meksikos bendradarbiavimo perspektyvos XXI amžiuje".
V. Adamkus pastebėjo, kad šalis siejantys kultūriniai, religiniai, politiniai panašumai yra geras pagrindas dvišalio bendradarbiavimo plėtrai.
“Ir Lietuva, ir Meksika yra pereinamojo laikotarpio demokratijos. Abi šalys susiduria su panašiais iššūkiais – privatizavimu, rinkos liberalizavimu ir kitomis ekonominėmis bei socialinėmis reformomis”, - sakė Prezidentas.
Valstybės vadovas teigė, kad dvišalį bendradarbiavimą galėtų paskatinti tarpvalstybinės sutartys, tiesioginiai žmonių ir verslo partnerių kontaktai.
“Asmeninė pažintis su bet kokia šalimi, Meksika ar Lietuva, negali prilygti net geriausiems kelionių televizijos reportažams“, - sakė V. Adamkus.
Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva yra labai patraukli ekonominė partnerė.
“Lietuvos geografinė padėtis yra itin gera strateginiu požiūriu - jos rytinė siena ateityje bus Europos Sąjungos ir Rusijos siena. Be to, ji yra tarp šių dviejų rinkų, turi gerai išvystytą infrastruktūrą bei išsilavinusius žmones ir siekia įsitvirtinti Europoje kaip svarbus transporto mazgas,” – Lietuvos privalumus vardijo V. Adamkus.
Prezidentas sakė, kad papildomą postūmį spartesnei ekonominei plėtrai suteiks narystė Europos Sąjungoje.
“Tikėtina, kad šiais metais mes tapsime NATO nariais ir suteiksime mūsų investuotojams tvirtas saugumo garantijas Lietuvoje,” – pridūrė V. Adamkus.
V. Adamkus apsilankė Meksike atidarytoje parodoje apie Lietuvą, kurioje eksponuojami garsių lietuvių fotografų Algimanto Kezio, Stanislovo Žvirgždo, Kęstučio Stoškaus, Vaclovo Strauko darbai.
Vėliau Lietuvos Prezidentas dalyvavo vakarienėje, surengtoje Lietuvos garbės konsulo Meksikoje Dominiko Veriu Gude (Dominique Verut Goudet).
Antrąją oficialaus vizito dieną, sausio 25 d., V. Adamkus dalyvavo Lietuvos ir Meksikos verslo seminare.
Pristatydamas Lietuvos ekonomiką Prezidentas V. Adamkus pažymėjo, jog Lietuva ir Meksika neišnaudoja visų galimybių ekonominio bendradarbiavimo srityje. 2000 metais dvišalė prekyba sudarė 30 mln. JAV dolerių ir nebuvo pasirašyta jokių ekonominių sutarčių.
Lietuvos vadovas pabrėžė, jog labai svarbu skatinti abiejų valstybių tiesiogines investicijas. V.Adamkus pristatė Lietuvą kaip tranzitinę valstybę su gerai išvystyta infrastruktūra, neužšąlančiu Klaipėdos uostu.
Valstybės vadovas pakvietė Meksikos verslininkus investuoti Lietuvoje. V. Adamkus pasidžiaugė, kad kai kurie jį lydintys verslininkai yra sėkmingo dvišalio ekonominio bendradarbiavimo pavyzdžiai.
Lietuvos vadovas taip pat bendravo su Gvanachuato regiono verslininkais, kuriuos supažindino su Lietuvos ekonomika. Gvanachuate Prezidentą priėmė valstijos gubernatorius Chuanas Karlosas Romero Hiksas (Juan Carlos Romero Hicks).
Lietuvos vadovas, baigęs oficialų vizitą Meksikoje, Prezidento V. Fokso kvietimu porą dienų viešėjo Meksikos vadovo rezidencijoje Huatulke.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.