Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos Prezidentų susitikimas Vilniuje, 2002 m. kovo 22 d.

2002.03.22

2002 m. kovo 22 d. Vilniuje įvyko keturšalis Baltijos valstybių ir Lenkijos vadovų susitikimas. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kvietimu į Vilnių atvyko Latvijos Respublikos Prezidentė Vaira Vykė–Freiberga (Vaira Vike–Freiberga), Estijos Respublikos Prezidentas Arnoldas Riutelis (Arnold Rüütel) ir Lenkijos Respublikos Prezidentas Aleksandras Kvasnievskis (Aleksander Kwasniewski).
Susitikime aptartas Baltijos šalių pasirengimas tapti NATO ir Europos Sąjungos narėmis, kova su tarptautiniu terorizmu, infrastruktūros plėtros projektai, santykiai su kaimyninėmis valstybėmis.
Prezidentas V. Adamkus sakė vertinąs šį susitikimą kaip Lenkijos, NATO narės, solidarumo su Baltijos valstybėmis ženklą. Šalies vadovas padėkojo A. Kvasnievskiui už nuolatinę Lenkijos paramą Lietuvos euroatlantinės integracijos siekiams.
Baltijos šalių vadovai užtikrino, kad iki Prahos viršūnių susitikimo Lietuva, Latvija ir Estija negailės pastangų tęsti modernizavimo reformų.
V. Adamkus teigė, kad Lietuvos tvirtą pasiryžimą tapti Šiaurės Atlanto organizacijos nare liudija ir vykdomos šalies politinių partijų susitarimas skirti krašto apsaugai 2 proc. bendrojo vidaus produkto.
Aptardami integracijos į ES klausimus, valstybių vadovai sutarė, jog būtina nuolatos keistis informacija, rengti tarpusavio konsultacijas ir bendrus regioninius projektus transporto, energetikos, aplinkosaugos srityse.
Pokalbio metu taip pat akcentuota transporto infrastruktūros gerinimo svarba. Prezidentai sutarė, kad Baltijos valstybės ir Lenkija turėtų kuo greičiau suderinti pozicijas dėl greitkelio ir geležinkelio linijos Talinas – Varšuva modernizavimo ir parengti bendrus projektus.
Vilniuje taip pat įvyko dvišaliai Prezidento V. Adamkaus susitikimai su Estijos, Latvijos ir Lenkijos vadovais.
Su Estijos Prezidentu A. Riuteliu aptarti dvišaliai politiniai, ekonominiai, kultūriniai ryšiai, derybų dėl narystės Europos Sąjungoje eiga, pasirengimas narystei NATO, bendradarbiavimas vykdant vidaus reformas.
Prezidentas V. Adamkus pažymėjo, kad Estija yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių prekybos ir užsienio investicijų srityse. Lietuvos eksportas į Estiją praėjusiais metais padidėjo 72 proc. ir sudarė apie 150 milijonų JAV dolerių. Iki 2002 metų Lietuvoje Estija investavo 264 mln. JAV dolerių. Lietuvoje veikia daugiau nei 250 bendrų ir Estijos kapitalo įmonių.
Lietuvos ir Estijos vadovai akcentavo būtinybę sutelkti Baltijos valstybių mokslo ir verslo potencialą, kuriant saugų ir ekonomiškai stiprų regioną, kuriame ekonomika būtų plėtojama naujų technologijų pagrindu. V.Adamkus su A.Riuteliu aptarė ir šalių bendradarbiavimo galimybes pereinant nuo ekstensyvios į šiuolaikišką ir perspektyvią žemės ūkio gamybą, darbo vietų kūrimą kaime.
V.Adamkus sakė, jog Lietuva ir Estija galėtų aktyviau keistis patirtimi vykdant vidaus reformas, ypač kuriant informacinę visuomenę. Prezidentai pasikeitė nuomonėmis apie regioninių infrastruktūros, energetinių projektų vykdymo eigą.
Prezidentai kalbėjosi ir apie būtinybę kuo plačiau propaguoti lietuvių ir estų kultūrą ir meną.
Susitikime Latvijos vadove V. Vyke–Freiberga Prezidentas V. Adamkus pažymėjo dvišalės prekybos svarbą abiejų valstybių ūkiams. Lietuvos vadovas sakė, jog būtina užtikrinti kuo sklandesnį prekių ir asmenų judėjimą per pasienio tarnybas.
V. Adamkus sakė laukiąs V. Vykės–Freibergos apsilankant Kaune šių metų balandžio 29 dieną. Kaune Lietuvos ir Latvijos vadovams bus suteikti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktarų vardai.
Lietuvos vadovas sakė tikįs, kad Latvijos Prezidentė galės dalyvauti Frankfurto knygų mugės metu vyksiančioje diskusijoje “Tautų ir kalbų likimas vieningoje Europoje” šių metų spalį. Prezidento nuomone, tai bus puiki proga pristatyti baltų kalbas ir abiejų tautų kultūrą Europai.
Su Lenkijos Respublikos Prezidentu Aleksandru Kvasnievskiu aptarti bendri infrastruktūros projektai. Lietuvos ir Lenkijos vadovai sutarė, jog svarbu į šiuos projektus įtraukti kitas Baltijos valstybes, Suomiją ir Europos Sąjungos šalis.
V. Adamkus padėkojo A. Kvasnievskiui už pastangas gerinant Lietuvos ir Lenkijos sienos pralaidumą. Šių metų kovo 19 d. Lenkijos Seimas vienbalsiai patvirtino sutartį dėl bendro muitinės patikrinimo pasienyje.
V. Adamkus ir A. Kvasnievskis pasikeitė nuomonėmis dėl tautinių mažumų švietimo klausimų. V. Adamkus sakė, kad šie klausimai bus aptarti artimiausiu metu numatomame Lietuvos ir Lenkijos švietimo ministrų susitikime. Prezidentai sutarė, kad šis klausimas netrikdo dvišalių santykių.
Prezidentai taip pat aptarė galimybes plėsti bendradarbiavimą su Kaliningrado sritimi abiejų šalių integracijos į ES kontekste.
Lietuvos Prezidentas pakvietė Estijos, Latvijos ir Lenkijos vadovus atvykti į Klaipėdos miesto 750–ųjų metinių minėjimą šių metų rugpjūčio 2 d.


PROGRAMA

9.30   Estijos Respublikos Prezidento Arnold Rüütel atvykimas į Vilniaus oro uostą
Foto/video galimybė
10.00   Estijos Respublikos Prezidento Arnold Rüütel ir Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus susitikimas
Prezidento rūmai
Foto/video - 2 min.
10:50   Lenkijos Respublikos Prezidento Aleksander Kwasniewski atvykimas į Vilniaus oro uostą
Foto/video galimybė
11:30   Latvijos Respublikos Prezidentės Vaira Vike-Freiberga atvykimas į Vilniaus oro uostą
Foto/video galimybė
11:50   Bendra Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos Prezidentų fotografija
(Baltoji salė)
Foto/video galimybė
12:00   Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos Prezidentų susitikimas
(Mėlynoji salė)
Foto/video - 2 min.
13:30   Prezidentų spaudos konferencija
(Spaudos konferencijų salė)
14:15   Pietūs Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Chodkevičių rūmai (Didžioji 4)
Spauda nedalyvauja
15:35   Latvijos Respublikos Prezidentės Vaira Vike-Freiberga ir Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus susitikimas
Chodkevičių rūmai (Didžioji 4)
Foto/video - 2 min.
15:55   Estijos Respublikos Prezidento Arnold Rüütel išvykimas į Taliną
16:15   Latvijos Respublikos Prezidentės Vaira Vike-Freiberga išvykimas į Rygą
16:35   Lenkijos Respublikos Prezidento Aleksander Kwasniewski ir Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus susitikimas
Restoranas "Žemaičių smuklė" (Vokiečių 24)
Foto/video - 2 min.
18:00   Lenkijos Respublikos Prezidento Aleksander Kwasniewski išvykimas į Varšuvą

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.