Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus darbo vizitas Čekijos Respublikoje, 2002 m. gegužės 1-2 d.

2002.05.03


Gegužės 1 d. Prezidentas Valdas Adamkus išvyko trijų dienų darbo vizito į Čekijos Respubliką.
Atvykęs į Prahą Prezidentas V. Adamkus dalyvavo Lietuvos ambasadoriaus Romualdo Kozyrovičiaus surengtoje vakarienėje. Į vakarienę taip pat atvyko Čekijos Senato pirmininkas Petras Pithartas (Petr Pithart), gynybos ministro pirmasis pavaduotojas Štefanas Fiulė (Stefan Füle), kiti garsūs Čekijos politikos, visuomenės, žiniasklaidos atstovai.
Pokalbio su P. Pithartu metu aptarti dvišalio bendradarbiavimo ir euroatlantinės integracijos klausimai.
Gegužės 2 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Čekijos Ministru Pirmininku Milošu Zemanu.
M. Zemanas patvirtino Čekijos paramą Lietuvos integracijai į euroatlantines struktūras. Čekijos premjeras sakė neabejojąs, jog Lietuva bus pakviesta prisiimti narystės NATO įsipareigojimus.
Čekijos premjeras pažymėjo Lietuvos pažangą stiprinant šalies krašto apsaugos sistemą. Čekijos premjeras taip pat labai gerai įvertino Lietuvos dalyvavimą tarptautinėje antiteroristinėje koalicijoje.
V. Adamkus padėkojo Čekijai už paramą prisidedant prie Lietuvos karinių pajėgų stiprinimo.
Aptardamas dvišalių santykių plėtrą, Lietuvos vadovas pažymėjo, jog lietuvių ir čekų verslo bendruomenės neišnaudoja visų ekonominio bendradarbiavimo galimybių.
V. Adamkus atkreipė dėmesį, jog Lietuvos makroekonominiai rodikliai atskleidžia stabilų ekonominį augimą. Prezidento nuomone, Čekijos verslininkai gali drąsiai ir saugiai investuoti mūsų šalyje.
M. Zemanas pritarė, jog Lietuvos ir Čekijos ekonominis bendradarbiavimas turėtų būti aktyvesnis. Čekijos premjeras atkreipė dėmesį į Klaipėdos uosto galimybes plečiant abiejų valstybių prekybos mainus.
Susitikime su Čekijos Atstovų rūmų pirmininku Vaclavu Klausu aptarta tarpparlamentinių ryšių plėtra ir euroatlantinės integracijos procesai.
Tą pačią dieną Prahoje Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų priėmė Čekijos Prezidentas Vaclavas Havelas.
V. Adamkus padėkojo V. Havelui už asmeninę paramą Lietuvos siekiui tapti NATO nare ir už iniciatyvą surengti keturšalį Čekijos ir Baltijos valstybių vadovų susitikimą.
Prezidentas pažymėjo, kad Lietuvos ir Čekijos bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityse yra pavyzdinis. V. Adamkus sakė, jog tai rodo bendras karių dalyvavimas NATO vadovaujamose operacijose bei glaudūs institucijų ryšiai.
V. Adamkus pažymėjo, kad svarbu keistis tarpusavio patirtimi derantis su Europos Sąjunga dėl abiem valstybėms svarbių derybinių skyrių. Prezidentas informavo, kad mūsų šalis jau yra uždariusi 26 derybinius skyrius, o dėl likusių skyrių ketina baigti derėtis Danijos pirmininkavimo ES metu.
Čekijos vadovas domėjosi lietuvių visuomenės parama eurointegracijos procesams. V. Adamkus pažymėjo, kad šiuo metu Lietuvos narystę ES remia maždaug 48 proc. Lietuvos gyventojų. Prezidentas išreiškė įsitikinimą, kad surengus referendumą, didžioji šalies gyventojų dalis pasisakytų už narystę Europos Sąjungoje.
Pasibaigus Lietuvos ir Čekijos Prezidentų pokalbiui prasidėjo keturšalis Baltijos valstybių vadovų susitikimas su V. Havelu. Susitikime aptarti Aljanso plėtros klausimai bei pasirengimas šių metų rudenį vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Prahoje.
V. Havelas sakė inicijavęs šį keturšalį susitikimą norėdamas pademonstruoti paramą Baltijos šalims ir jų euroatlantinės integracijos siekiams. Čekijos vadovas pažymėjo, kad visas šias keturias šalis sieja panaši istorinė praeitis, geografinė padėtis, politiniai tikslai ir siekiai.
Čekijos Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Laisvosios Europos radijo surengtoje diskusijoje “Bendra ateitis Atlanto bendrijoje” Lietuvos vadovas pabrėžė, jog svarbu, kad būsimasis NATO plėtros etapas apimtų kuo daugiau valstybių.
“Po praėjusių metų Rugsėjo 11–osios įvykių įsitikinome, jog pavojai tarptautiniam saugumui yra kur kas rimtesni, negu anksčiau galėjome įsivaizduoti. Šiame kontekste kuo didesnio valstybių skaičiaus pastangų suvienijimas yra esminis dalykas kovoje prieš tarptautinį terorizmą ir kitas grėsmes, nes būtent NATO yra ta organizacija, kuri efektyviai gina laisvojo pasaulio vertybes”, – sakė jis.
V. Adamkus sakė, kad NATO kandidatės jau dabar aktyviai bendradarbiauja su NATO karinėje srityje ir remia šią organizaciją įvairiose operacijose.
“Kandidačių kariai ir technika, dalyvaujantys NATO misijose, “atlaisvina” pajėgas, kurios gali būti panaudotos sprendžiant kitas užduotis. Vien tik iš Lietuvos per pastaruosius metus apie tūkstantį karių dalyvavo įvairiose misijose Balkanuose”, – sakė Prezidentas.
Lietuvos vadovas pažymėjo, kad naujosios narės atsineš į NATO gerų kaimyninių santykių bei glaudaus regioninio bendradarbiavimo patirtį.
“Baltijos valstybių bendradarbiavimą galime laikyti šios srities pavyzdžiu. Intensyvėja NATO ir Rusijos santykiai, todėl ateityje mūsų kaimyninių santykių patirtis bus dar aktualesnė. Manome, kad labai svarbu aktyviau plėtoti bendradarbiavimą su Ukraina, be kurios dalyvavimo neįsivaizduojame Europos ateities”, – pabrėžė V. Adamkus.
Prezidento nuomone, NATO plėtra įtvirtins demokratijos principus regione ir sustiprins Vidurio ir Rytų Europos valstybes ekonominiu požiūriu.
Vakare Prezidentas išvyko į Berlyną (Vokietija).

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.