Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus darbo vizitas Vokietijos Federacinėje Respublikoje, 2002 m. gegužės 2-4 d.

2002.05.05

Gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus atvyko dviejų dineų darbo vizito į Vokietiją.
Gegužės 3 d. Berlyne Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų priėmė Vokietijos federalinis kancleris Gerhardas Šrioderis (Gerhard Schröder).
Prezidentas padėkojo Vokietijos kancleriui už paramą stiprinant Lietuvos institucijas ir įtvirtinant Europos Sąjungos standartus. V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuvos sėkmė derybose dėl narystės Europos Sąjungoje yra nemažas Vokietijos nuopelnas.
Prezidentas informavo, kad mūsų šalis jau yra uždariusi 26 derybinius skyrius. Lietuvos vadovas paminėjo, jog sunkiausi sektoriai integruojantis į ES yra žemės ūkis ir energetika.
Aptardamas Ignalinos atominės elektrinės II–ojo reaktoriaus uždarymo galimybes, Prezidentas akcentavo, kad tai susiję su ES narių finansine parama. V.Adamkus pabrėžė, kad tokią Lietuvos poziciją lemia tai, jog mūsų šalis nori būti patikima ir lygiavertė partnerė, vykdanti visus prisiimtus įsipareigojimus.
G. Šrioderis teigiamai įvertino Lietuvos pažangą derantis dėl narystės ES ir sakė tikįs, jog Kopenhagos viršūnių susitikime mūsų šalis bus pakviesta prisijungti prie ES.
Vokietijos kancleris taip pat gerai atsiliepė apie Lietuvos padarytą pažangą vykdant narystės NATO veiksmų planą.
“Manau, kad Prahoj jūs pasieksit savo tikslą”, – sakė jis.
Lietuva tikisi būti pakviesta tapti NATO nare šių metų lapkritį įvyksiančiame Aljanso vadovų susitikime Prahoj.
Prezidentas pažymėjo, kad pagal prekybos apyvartą Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių.
V. Adamkus ir G. Šrioderis Lietuvos ir Vokietijos santykius įvardino kaip dinamiškai besivystančius pavyzdinius santykius.
G. Šrioderis sakė teigiamai vertinąs Vokietijos kompanijų dalyvavimą dujų, energetikos ir bankų sektorių veikloje.
Pokalbio metu taip pat aptarti santykiai su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi.
Gegužės 4 d. Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo XIX–ajame tarptautiniame seminare “Tarptautinis saugumas ir karas su terorizmu”.
Savo pranešime Prezidentas pažymėjo, kad Rugsėjo 11–osios tragedija ir vėliau sekę įvykiai suvienijo įvairių religijų ir kontinentų valstybes. V. Adamkaus nuomone, svarbu išsaugoti ir stiprinti šią vienybę nacionaliniame, regioniniame ir tarptautiniame lygmenyse.
V. Adamkus akcentavo, jog pasipriešinti tarptautinėms grėsmėms gali tik efektyvi gynyba.
“Dabar, iškilus naujoms grėsmėms XXI–ajame amžiuje, NATO esmingai prisideda ir prisidės ne tik prie Europos, bet taip pat globalinio saugumo. Todėl tolesnė Aljanso integracija ir nauja plėtra yra esminė užduotis”, – pabrėžė Lietuvos vadovas.
Lietuvos vadovas atkreipė dėmesį į Vidurio ir Rytų Europos valstybių pastangas įsijungti į antiteroristinę koaliciją.
“Praėjusį lapkritį Prezidento Kvasnievskio iniciatyva Varšuvoje sušaukta konferencija parodė, kad mūsų šalys vienareikšmiškai remia ir praktiškai padeda įveikti naujus iššūkius pasaulio saugumui”, – sakė Prezidentas.
V. Adamkus išreiškė įsitikinimą, jog NATO plėtra paskatins teigiamus poslinkius Europoje. Prezidento nuomone, šis procesas turi apimti visas narystės reikalavimus tenkinančias kandidates nuo Baltijos iki Juodosios jūros.
Prezidentas atkreipė dėmesį, kad NATO kandidatės jau dabar aktyviai bendradarbiauja su Aljansu karinėje srityje ir remią šią organizaciją įvairiose operacijose.
“Neabejoju, kad mano šalis, turinti 10 000 gerai apginkluotų karių, apmokytų pagal Vakarų standartus, bei skirianti 2 proc. BVP gynybos reikmėms, galės svariai prisidėti prie NATO kolektyvinės gynybos sistemos”, – sakė Lietuvos Prezidentas.
V. Adamkus pažymėjo, kad NATO plėtra nėra mechaninis procesas, kuriuo siekiama užvaldyti naujas teritorijas ir įgyti strateginį pranašumą.
“Iš tiesų, mums rūpi tolesnės plėtotės ir integracijos teikiamos galimybės bei noras veikti kartu. Mes siekiame atgauti tai, ką praradome mechaniškai padalijus Europą prieš beveik 60 metų”, – sakė Lietuvos vadovas.
Vakare Prezidentas grįžo į Vilnių.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.