Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Europos Sąjungos viršūnių susitikimas Barselonoje, 2002 m. kovo 14–16 d.

2002.03.17Kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus išvyko į Barseloną (Ispanija), kur dalyvavo Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių viršūnių susitikime ir išdėstė Lietuvos poziciją dėl ES integracijos procesų ir mūsų šalies stojimo į šią organizaciją.
Pirmąją vizito dieną Barselonoje Lietuvos vadovas susitiko su Ispanijos Karalystės Katalonijos autonominio regiono prezidentu Žordi Pužoliu (Jordi Pujol).
Pokalbio metu aptarti euroatlantinės integracijos klausimai, dvišalių ekonominiai ir prekybiniai santykiai, kultūrinių mainų galimybės ir turizmo plėtra.
Prezidentas pažymėjo, kad Barselonos Europos Sąjungos viršūnių susitikime Lietuva kartu su ES valstybėmis narėmis ir kandidatėmis turi galimybę apsvarstyti labai konkrečius, su ES plėtra susijusius klausimus: transporto tinklų sujungimas, elektros, dujų, finansų rinkų integravimas, vieningos darbo rinkos sukūrimas, nedarbo mažinimas.
Šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva remia Lisabonoje inicijuotus ES ekonominės plėtros projektus ir jų įgyvendinimą.
V. Adamkus išreiškė nuostatą, kad Lietuvai tapus visaverte ES nare, mūsų šalies ir Ispanijos ryšiai bus dar glaudesni. Prezidentas pastebėjo, kad Lietuvai yra labai svarbi Katalonijos patirtis Ispanijai tapus ES nare.
“Katalonija sugebėjo pasinaudoti teigiamomis narystės ES galimybėmis ir išsaugoti savo nacionalinį savitumą bei kultūros specifiką”, – sakė Lietuvos vadovas.
Katalonijos Prezidentas Ž. Pužolis pažymėjo esąs tvirtas eurointegracijos šalininkas.
“Džiaugsiuos ateityje Lietuvą matydamas Europos valstybių šeimoje. Per dvylika nepriklausomybės metų padaryta įspūdinga pažanga, liudija Lietuvos pasirengimą prisiimti narystės ES iššūkius”, – teigė Katalonijos vadovas.
V. Adamkus atkreipė dėmesį, jog Lietuvos ir Katalonijos verslininkai pilnai neišnaudoja bendradarbiavimo galimybių. Prezidentas pabrėžė, jog Lietuva yra suinteresuota tiesioginėmis investicijomis ir dar aktyvesniais prekybiniais ryšiais.
Lietuvos vadovas sakė, jog labai svarbu plėtoti kultūrinius mainus ir turizmą. “Lietuviai turėtų geriau pažinti Katalonijos kraštą, garsėjanti turtingu kultūriniu paveldu ir nacionaliniu savitumu”, – pastebėjo V. Adamkus.
Vakare Lietuvos ambasadorius Vytautas Dambrava surengė priėmimą Prezidento V. Adamkaus ir jo vadovaujamos delegacijos darbo vizito Ispanijoje proga. Vakarienėje dalyvavo Lietuvos finansų ministrė Dalia Grybauskaitė, užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, Katalonijos valdžios atstovai, vietos Prekybos rūmų, Advokatų ir ekonomistų asociacijos, Barselonos uosto vadovai, bankų ir kitų įmonių atstovai.
Kovo 15 d. Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių viršūnių susitikime Prezidentas Valdas Adamkus išdėstė Lietuvos poziciją dėl ES integracijos procesų ir mūsų šalies stojimo į šią organizaciją.
Lietuvos Prezidentas išreiškė įsitikinimą, kad plečiantis ES sparčiau bus įgyvendinami Lisabonoje užsibrėžti tikslai sukurti subalansuotą, dinamiškiausią ir konkurencingiausią ekonomiką pasaulyje.
“Todėl neabejoju, kad sėkmingai susitarsime dėl likusių klausimų, tarp jų ir žemės reikalų, ir baigsime derybas iki šių metų pabaigos”, – sakė Lietuvos Prezidentas.
V. Adamkus atkreipė dėmesį į Europos transporto tinklų sujungimo galimybes. Prezidentas pažymėjo, kad Vidurio ir Rytų Europos šalių transporto tinklai iki šiol neatitinka Bendrijos reikalavimų. Šalies vadovo nuomone, ši problema yra susijusi ne tik su Lietuvos, Lenkijos ir viso Baltijos regiono ekonomine plėtra, bet ir judėjimo laisve išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.
Prezidentas pabrėžė, jog Baltijos valstybėms, siekiančioms savo nacionalinius tinklus sujungti su Vakarų Europa, labai svarbu turėti gyvybingą bendrąją energetikos rinką.
“Lietuvai šis klausimas aktualus ir dėl Ignalinos atominės jėgainės likimo” – sakė V.Adamkus.
Lietuvos vadovas pabrėžė, kad Lietuva įvykdys savo pažadą uždaryti Ignalinos AE, tačiau mūsų šalis negali prisiimti įsipareigojimų, viršijančių ekonomines ir finansines galimybes.
“Pati Lietuva negali ir negalės finansuoti abiejų branduolinių reaktorių uždarymo”, – teigė Prezidentas.
V. Adamkus sakė tikįs ilgalaikiu ir aiškiu ES įsipareigojimu padėti Lietuvai išspręsti jėgainės uždarymo problemas. Prezidentas išreiškė įsitikinimą, jog ES valstybės, spręsdamos sudėtingiausius klausimus su šalimis kandidatėmis, remsis kertiniu solidarumo principu.
Lietuvos Prezidentas taip pat atkreipė dėmesį, į užimtumo, švietimo ir finansų rinkų integravimo svarbą. Šalies vadovas pastebėjo, kad siekiant užtikrinti darbo jėgos judėjimą, modernų ryšį, labai svarbu sukurti šiuolaikinį susisiekimą.
“Lietuvoje šie klausimai yra neatsiejama struktūrinių reformų dalis ir turėtų būti greičiau sprendžiami artėjant mūsų narystei Europos Sąjungoje” , – sakė V.Adamkus.
Vakare V. Adamkus dalyvavo Lietuvos Respublikos konsulo Migelio Vilos (Miguel Vila) rengiamoje vakarienėje Lietuvos Prezidento garbei.
Kovo 16 d. Prezidentas grįžo į Vilnių.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.