Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus oficialus vizitas Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, 2002 m. balandžio 25-29 d.

2002.04.29

Kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus išvyko oficialaus trijų dienų vizito į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę.
Į Londoną Lietuvos vadovas vyko Didžiosios Britanijos Ministro Pirmininko Tonio Bleiro (Tony Blair) kvietimu.
Vizito tikslas – sustiprinti dvišalius politinius, ekonominius, kultūrinius ryšius, aptarti Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą ir NATO klausimus.
Pirmąją vizito dieną Londone Vestminsterio rūmuose Prezidentas vakarieniavo su Lordų rūmų parlamentinės grupės, palaikančios ryšius su Lietuva, atstovais.
Su parlamentinės grupės pirmininkais Konservatorių partijos atstovu Lordu Baunsu (Lord Bowness), Leiboristų partijos nariu Rodžeriu Beriu (Roger Berry) ir Liberalų demokratų partijos atstovu Polu Kyču (Paul Keech) aptarti euroatlantinės integracijos ir kovos su tarptautiniu terorizmu klausimai.
Prezidentas supažindino parlamentinės grupės atstovus su Lietuvos siekiu dar šiais metais gauti kvietimą tapti Šiaurės Atlanto organizacijos nare. V. Adamkus akcentavo, jog Lietuva atsakingai ruošiasi prisiimti narystės NATO įsipareigojimus.
Kalbėdamas apie narystę Europos Sąjungoje, Prezidentas pažymėjo, kad mūsų šalis deda visas pastangas derybose susitarti dėl sąlygų, garantuojančių geriausią Lietuvos interesų atstovavimą šioje europinėje organizacijoje.
Lietuvos vadovas domėjosi, kaip Europos Sąjungos ir NATO plėtrą bei galimą Baltijos šalių narystę šiose organizacijose vertina Didžiosios Britanijos Parlamentas ir plačioji visuomenė. V. Adamkus pasidžiaugė, kad Didžiojoje Britanijoje vis palankiau žiūrima į galimą Lietuvos narystę ES ir NATO.
Pokalbio dalyviai taip pat pasikeitė nuomonėmis apie pasaulio bendruomenės pastangas įveikti tarptautinį terorizmą. V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuva remia kovą su tarptautiniu terorizmu.
Parlamentinės grupės atstovai pastebėjo, kad Lietuva per dvylika nepriklausomybės metų padarė nemažą pažangą. Didžiosios Britanijos pareigūnai sakė esą suinteresuoti plėtoti dvišalius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius su Lietuva.
Londone Lietuvos Prezidentas taip pat susitiko su Didžiosios Britanijos Bendruomenių rūmų Specialiojo gynybos reikalų komiteto nariais.
Susitikime aptarti Lietuvos integracijos į NATO klausimai, pasikeista nuomonėmis apie lietuvių karių dalyvavimą taikos palaikymo operacijose.
Specialiojo gynybos reikalų komiteto atstovai šių metų pavasarį ketina lankytis Lietuvoje. V. Adamkus sakė, jog šios kelionės metu komiteto nariai galės patys įsitikinti, kaip Lietuva vykdo Pasirengimo narystei NATO planą.
Šalies vadovas pastebėjo, kad nors Lietuvos kariuomenė nėra gausi skaičiumi, tačiau yra daug padaryta modernizuojant ir aprūpinant armiją šiuolaikine ginkluote. V.Adamkus pažymėjo, kad Didžioji Britanija labai prisidėjo rengiant Lietuvos karininkus, vykdant mokymus anglų kalba.
Didžiosios Britanijos parlamentarai teigiamai įvertino Lietuvos karių dalyvavimą taikos palaikymo operacijose ir aktyvų Baltijos šalių bendradarbiavimą gynybos srityje.
Kovo 26 d. Lietuvos vadovą priėmė Didžiosios Britanijos Ministras Pirmininkas Tonis Bleiras (Tony Blair).
Susitikime aptarti Europos Sąjungos ir NATO plėtros procesai, dvišalių santykių plėtros perspektyvos.
V. Adamkus sakė, kad 2002–ieji Lietuvai itin svarbūs – šiais metais baigiamos derybos su Europos Sąjunga, rudenį Prahoje bus priimtas sprendimas dėl NATO plėtros. Prezidentas patikino, kad Lietuva atsakingai ruošiasi narystei ES ir NATO.
“Mes rengiamės būti patikimais partneriais”, – sakė Lietuvos vadovas.
V. Adamkus teigė, kad Lietuvos narystė ES ir NATO yra svarbi regiono saugumui. Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva laikosi gerų kaimyninių santykių politikos, ypač su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi.
Didžiosios Britanijos premjeras Lietuvos pažangą per dešimt nepriklausomybės metų pavadino įspūdinga. T. Bleiras sakė tikįs, kad tapusi ES ir NATO nare mūsų šalis pridės šioms organizacijoms dinamiškumo.
V. Adamkus teigė, kad Lietuvos pažanga būtų neįmanoma be Vakarų šalių paramos kuriant demokratinę sistemą, rinkos ekonomiką ir modernią krašto apsaugą. Lietuvos vadovas padėkojo T.Bleirui už Didžiosios Britanijos paramą gynybos srityje.
Pokalbio metu aptartas ir Ignalinos atominės elektrinės uždarymo klausimas. V. Adamkus pakartojo Lietuvos poziciją, kad reaktorių uždarymui reikalinga Vakarų šalių parama. T. Bleiras sakė suprantąs Lietuvos susirūpinimą ir išreiškė pasiryžimą šiuo klausimu ir toliau kalbėtis su Lietuvos pareigūnais.
Pietų su Britų verslo organizacijos nariais V. Adamkus supažindino Didžiosios Britanijos verslininkus su Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvomis, santykiais su kaimyninėmis valstybėmis.
Britų verslininkai domėjosi draudimo rinkos plėtra, pensijų reformos įgyvendinimu, bankų sektoriaus privatizavimu. Didžiosios Britanijos verslo atstovai taip pat teiravosi, kokios yra galimybės investuoti į Vilniaus vandenvalos renginių renovaciją.
Prezidentas sakė, jog Lietuva per dvylika nepriklausomybės metų nemažai pasiekė ekonomikos srityje. V. Adamkus pažymėjo sklandų lito persiejimą nuo dolerio prie euro, sėkmingą bankų sektoriaus privatizavimą.
Britų verslo organizacijos pirmininkas Lordas Ouvenas (Owen) sakė kad britų verslininkai sėkmingai bendradarbiauja tiek su Lietuvos verslo bendruomene, tiek ir su valdžios institucijomis.
Vakare V. Adamkus dalyvavo žymaus dirigento Mstislavo Rostropovičiaus 75–ių metų jubiliejui skirtame koncerte ir Jo Karališkosios Aukštenybės Velso Princo Čarlzo rengiamoje vakarienėje Bekingemo rūmuose.

Kovo 27 d. Prezidentas Valdas Adamkus skaitė paskaitą Karališkame tarptautinių santykių institute.
Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva netrukus įgyvendins du pagrindinius savo tikslus – visiškai integruosis į Europos Sąjungą ir NATO. V. Adamkaus įsitikinimu, integruotame pasaulyje Lietuva turi atlikti savo vaidmenį.
Prezidentas sakė, kad šiandien Lietuva yra atvira, demokratinė valstybė, plėtojanti rinkos ekonomiką. V. Adamkus pripažino, jog šalis susiduria su panašiais sunkumais kaip ir kitos pereinamąjį laikotarpį išgyvenančios demokratinės valstybės. Šalies vadovas užtikrino, kad nepaisant sunkumų, Lietuva ir ateityje vykdys visas reikalingas reformas.
V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuva į ES ateis gerai pasirengusi. Prezidentas pastebėjo, kad nors Lietuvos BVP yra mažesnis nei ES vidurkis, tačiau šios ES teisės aktai bei atsiveriančios platesnės galimybės pagyvins mūsų šalies ekonomiką.
Kalbėdamas apie Ignalinos branduolinių reaktorių uždarymo klausimą, Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva vykdys tai, ką pažadėjo. V. Adamkus atkreipė dėmesį, jog Lietuva negali prisiimti įsipareigojimų, viršijančių šalies ekonomines ir finansines galimybes. Valstybės vadovas sakė tikįs, kad ES aiškiai išreikš savo ryžtą nuosekliai padėti Lietuvai prisiimti šį iššūkį.
V. Adamkus taip pat atkreipė dėmesį į žemės ūkio ir infrastruktūros plėtros klausimus. Prezidento nuomone, svarbu, kad ES aktyviau dalyvautų infrastruktūros plėtros srityse ir taip padėtų plėtoti projektus, kuriuos jau vykdo Lietuva, Lenkija ir kitos Baltijos jūros valstybės.
Kalbėdamas apie NATO plėtrą, Prezidentas sakė tikįs, kad šiais metais Prahoje Lietuva ir kitos narystės reikalavimus atitinkančios kandidatės bus pakviestos į Aljansą.
“NATO mums reikia tam, kad prisidėtume prie saugumo palaikymo Europoje, stiprintume solidarumą ir geriau paskirstytume Senojo kontinento valstybėms tenkančią atsakomybę”, – teigė Lietuvos vadovas.
Prezidentas pastebėjo, kad daugelį Vidurio ir Rytų Europos valstybių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis sieja ypatingi ryšiai. V. Adamkus sakė esąs suinteresuotas, kad ateityje JAV išlaikytų tvirtą poziciją Europoje ir toliau remtųsi sėkminga patirtimi.
Prezidentas taip pat atkreipė dėmesį į svarbų Rusijos vaidmenį. V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuva nori, jog Rusija būtų Europos dalimi. “Esame pasiryžę į įvairius bendradarbiavimo projektus įtraukti kaimynines Rusijos sritis, tarp jų ir Kaliningradą”, – sakė Lietuvos vadovas.
Vestminsterio rūmuose susitikęs su Pasaulio žydų kongreso viceprezidentu Lordu Dženeriu (Janner) Prezidentas V. Adamkus aptarė Holokausto aukų atminimo įamžinimo klausimus.
Susitikimo dalyviai pasikeitė nuomonėmis apie Didžiosios Britanijos ambasados Lietuvoje kuruojamą projektą sutvarkyti masinių žydų žudynių kapavietes Švenčionėliuose.
Lietuvos vadovas sakė, jog ryte Karališkame karo muziejuje apžiūrėjęs parodą, skirtą Holokausto aukų atminimui, buvo labai sukrėstas. “Neįsivaizduojama, kad tokia tragedija galėjo įvykti XX amžiuje”, – sakė V. Adamkus.
Prezidentas pažymėjo, jog vyresniųjų pareiga yra perduoti moralines vertybes – žmogiškumą, pagarbą žmogaus gyvybei ir jo teisėms, – jaunesniajai kartai.
Už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą bei nuopelnus remiant Lietuvos pastangas integruotis į transatlantines struktūras Prezidentas apdovanojo lordą Dženerį Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ketvirtojo laipsnio ordinu.
Lordas Dženeris yra žymus Didžiosios Britanijos visuomenės veikėjas, politikas, teisininkas, žydų organizacijos pirmininkas. Jis vadovauja nevyriausybinės organizacijos programai – visų masinių žydų žudynių vietų Lietuvoje žymėjimui – kelio rodyklių į jas įrengimui.
Lietuvos Respublikos ambasadoje V. Adamkus susitiko su Britanijos–Lietuvos draugijos ir Lietuvių bendruomenės nariais, įteikė apdovanojimus asmenims, prisidėjusiems prie dvišalių Lietuvos ir Didžiosios Britanijos santykių plėtojimo.
Vakare V. Adamkus dalyvavo žymaus dirigento Mstislavo Rostropovičiaus 75–ių metų jubiliejui skirtame koncerte ir Jo Karališkosios Aukštenybės Velso Princo Čarlzo rengiamoje vakarienėje Bekingemo rūmuose.
Kovo 29 d. Prezidentas V. Adamkus išvyko į Kijevą, kur susitiko su Ukrainos Prezidentu Leonidu Kučma.
Tą patį vakarą Lietuvos vadovas grįžo į Vilnių.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.