Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Jūratė Skėrytė, "V.Adamkus: ministro darbas netenkina", Respublika

2002.08.02

Prezidentas Valdas Adamkus pastaruoju metu ypač negaili kritikos valdančiajai socialliberalų ir socialdemokratų daugumai.

Interviu "Respublikai" valstybės vadovas prisipažino esąs tik dėl vieno ramus - kad premjeras ar kuris ministras vieną rytą nesugalvos atsistatydinti.

Ypač V.Adamkus teigia nusivylęs Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybe.

Reakcija nustebino

--- Su socialliberalų ir socialdemokratų valdančiąja dauguma dirbate truputį ilgiau nei metus. Kaip vertinate šį laikotarpį, kas pasiekta ir ko pasigendate?

--- Vertinu prieštaringai. Galėjo sektis ir geriau.

Vakarų integracijos kryptimi einama tvirtai. Vyriausybė stabili. Ir man nereikia baimintis, kad išsigandęs sunkumų vieną rytą atsistatydins koks ministras ar premjeras.

Bet kita vertus, dar daug darbų lieka nepadaryta. Apie tai jau kalbėjau šimtus kartų.

--- Praėjusią savaitę išsakyta Jūsų kritika socialliberalų ministrų ir pačios partijos adresu sukėlė audrą valdančiojoje koalicijoje. Kaip manote, kodėl taip supyko socialdemokratai ir socialliberalai?

--- Tokia audra man buvo netikėta. Manau, kiekviena Vyriausybė stipri tiek, kiek ji sugeba sveikai reaguoti į kritiką, taip pat ir mano kritiką. Galvojau, kad šiuo požiūriu šita Vyriausybė yra stipri. Atrodo, būsiu suklydęs.

Norėčiau, kad bent ateityje politikai mano kritikos nevertintų kaip valdančiosios partijos ar koalicijos “skaldymo”. Aš, kaip Prezidentas, esu suinteresuotas išlaikyti stabiliai dirbančią Vyriausybę labiau nei bet kas kitas. Tačiau tai nereiškia, kad tylėsiu, jeigu matysiu Vyriausybės klaidas.

Noriu priminti ir Konstituciją: ministrai yra atsakingi Seimui ir Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs premjerui. Taigi nėro ko pykti, kai reikalauju ministrų atsakomybės.


--- Kas verčia Jus abejoti socialliberalų parama savo deleguotiems ministrams?

--- Sutinku su premjeru, kad Ministrų kabinetas turi dirbti vieningai. Tačiau savo atstovus į Vyriausybę delegavo partijos. Ir aš nenoriu, kad ministrus delegavusios partijos nusišalintų nuo politinės atsakomybės.

Man atrodo, kad viena partija šiuo metu labiau rūpinasi savo vidaus problemomis, o ne reformomis, už kurias yra atsakinga.

Tai, kas įvyko su švietimo ministru, atskleidė du dalykus. Pirma, Vyriausybė šiuo atveju nebuvo vieninga. O antra, partija paliko savo ministrą be aiškios paramos. Būtų gerai, kad tai būtų tik atsitiktinumas.

Pasigenda korektiškumo

--- Buvote apkaltintas pradėjęs rinkimų kampaniją. Kokių rinkimų kampanijos požymių įžvelgiate jūs pats?

--- Kad rinkimų kampanija jau vyksta, turbūt niekas neabejoja. Juk kai kurie kandidatai jau pasiskelbė, sudarinėjami rinkimų štabai. Ir tame nematyčiau nieko blogo, jei būtų varžomasi idėjomis ir programomis.

Bet matau ir ką kitą: jau dabar daugelis kandidatų eikvoja jėgas, bandydami mane “demaskuoti” --- eisiu aš dar kartą į Prezidentus ar ne. Nesivaržoma net asmeninių įžeidinėjimų.

Jau kadencijos pradžioje kai kas mane laidojo. Kaip matote, esu gyvas, sveikas ir dar moku džiaugtis gyvenimu. To linkiu ir būsimiesiems prezidentams.

Norėčiau, kad rinkimų kampanija vyktų korektiškai, kad ir po rinkimų visi varžovai galėtų drąsiai pažiūrėti viens kitam į akis. Juk reikės ir toliau gyventi ir dirbti kartu.

Kas dėl manęs, turiu pasakyti atvirai: yra žmonių, kurie ragina vėl dalyvauti rinkimuose. Žinau, kad ir Lietuvoje, ir išeivijoje buriasi tie, kurie nori mane paremti. Nuoširdžiai jiems dėkoju. Tačiau atsiprašau, kad iki šiol nesu nusprendęs, ar man reikia dalyvauti rinkimuose.

Dar palaukime. Pažiūrėkime, kokį pasirinkimą turės Lietuva. Tada ir nuspręsiu, koks mano žingsnis būtų geresnis valstybei.

Skaidri sistema - politikų darbas

--- Praskleidėte korupcijos šydą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje. Nemanote, jog tai tik ledkalnio viršūnė?

--- Tai, apie ką dabar visi kalbame, iš tiesų yra tik ledkalnio viršūnė. “Transparency International” pateikti duomenys rodo, kad sveikatos apsaugos sistema yra viena iš labiausiai korumpuotų.

Šią problemą ne kartą kėliau kalbėdamas Seime. Tą sakiau visiems premjerams ir ministrams.

Gerai suprantu, aš vienas jos neįveiksiu. Ypač jeigu atsakingi Seimo politikai ir ministras rūpinsis tik kosmetiniu remontu. Tačiau tai nepriimtina nei man, nei Lietuvos žmonėms. Todėl aš netylėjau ir netylėsiu.

Nemanau, kad viena Specialiųjų tyrimų tarnyba gali pakeisti ydingą sveikatos apsaugos sistemą. Tą padaryti privalo politikai. Jie turi užtikrinti skaidrią ir sąžiningą vaistų registravimo ir kompensavimo tvarką.

Ministras nuvylė

--- Kaip galima būtų paaiškinti Sveikatos apsaugos ministerijos vadovų elgesį šiuo atveju. Ar jie nekontroliuoja situacijos, ar sąmoningai užmerkia akis prieš korupciją?

--- Aš vis dar nenoriu tikėti, kad blogybių jie nemato tyčia. Daug kas man sako: pakeisti šią sistemą -- Don Kichoto darbas. Net kai kurie atsakingi politikai man tvirtina, jog išpainioti farmacijos voratinklio neįmanoma.

Prieš pusmetį pasiūliau, kad skaidrią farmacinės veiklos tvarką nustatytų Pasaulio banko finansuojama ekspertų grupė. Tokia mano idėja buvo atmesta.

Manau, kad tokią grupę galėtų sudaryti ir Lietuvos finansų ir kovos prieš korupciją ekspertai. Tikiuosi, kad Vyriausybė šį kartą išgirs mano siūlymą.


---- Kaip vertinate sveikatos apsaugos ministro Konstantino Romualdo Dobrovolskio darbą? Ar, Jūsų požiūriu, jis tinka eiti šias pareigas?

--- Prisiminkime: buvau prašęs politinių partijų pasiūlyti į ministrus vadybininką. Seimo partijos apkaltinto mane, kad einu prieš gydytojus ir manęs nepalaikė, bet pateikė man Konstantino Dobrovolskio kandidatūrą.

Jau tada jam teko aiškintis dėl interesų konflikto. Abejojau, ar jis galės vykdyti reformas.

Dabar, praėjus metams, manau, turiu teisę pareikalauti darbo rezultatų. Tai, ką matau, manęs netenkina. Ministras šiandien privalo įrodyti visuomenei, kad jis sugeba įvykdyti reikalingas reformas.

Lengvatų taikyti nebegalės

--- Pastaruoju metu tarptautinėje arenoje vienas aktualiausių klausimų - susisiekimas su Kaliningrado sritimi. Kaip manote, kokių nuolaidų gali Lietuva padaryti Rusijos piliečiams, vykstantiems į Kaliningradą?

--- Lietuva visada siekė ir sieks gerų santykių su Rusija. Mes visada stengėmės sudaryti palankias sąlygas susisiekti su Kaliningradu. Reikėtų ieškoti sprendimų, kurie nepažeistų mūsų tarptautinių įsipareigojimų, bet palengvintų Kaliningrado gyventojų padėtį.

Tapdami Europos Sąjungos ir Šengeno sutarties nare, privalome kai kurias taisykles peržiūrėti. Ir šiuo atveju viena Lietuva jau nebegali taikyti lengvatų Rusijos piliečiams. Žinoma, jei Rusija prisijungs prie Šengeno sutarties, problema bus išspręsta kitaip.

Paskyriau Gediminą Kirkilą savo įgaliotu atstovu rūpintis Kaliningrado reikalais. Tikiuosi, kad jis su Prezidento Putino paskirtu specialiu atstovu Dmitrijumi Rogozinu sugebės realiai pajudinti iškilusias problemas.

--- Ar nebijote, jog šis klausimas didžiųjų valstybių bus išspręstas neatsižvelgus į Lietuvos nuomonę, interesus?

--- Nebijau. Neįmanoma įsivaizduoti, kad Europos Sąjunga siektų pažeisti Lietuvos suverenitetą ar neleistų mums prisijungti prie Šengeno sutarties.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.