Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus valstybinis vizitas Graikijos Respublikoje, 2002 m. gegužės 14-17 d.

2002.05.18

2002 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma ir lydinčia delegacija atvyko į Graikijos Respubliką.
Gegužės 15 d. Atėnuose Lietuvos vadovą priėmė Graikijos Prezidentas Konstantinas Stefanopolas (Constantinos Stephanopoulos).
Pokalbio metu aptartas Lietuvos ir Graikijos bendradarbiavimas politikos, ekonomikos, kultūros srityje, euroatlantinės integracijos procesas, kovos su tarptautiniu terorizmu klausimai, padėtis kaimyninėse valstybėse.
Graikijos Prezidentas domėjosi Lietuvos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje eiga ir pabrėžė, jog mūsų šalis yra tarp pirmaujančių valstybių–kandidačių.
Prezidentas V. Adamkus sakė, kad Lietuva tikisi užbaigti derybas dėl narystės dar šiais metais ir jau 2004 metais būti pasirengusi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuva aktyviai siekia narystės NATO. Valstybės vadovas sakė, kad mūsų šalies politinė valia, praktinis darbas, šalies gynybinių pajėgumų plėtra, indėlis į saugumą Baltijos jūros regione ir Balkanuose bei kova prieš terorizmą, leidžia tikėtis, kad šiais metais Prahos viršūnių susitikime Lietuva gaus kvietimą narystei Aljanse.
K. Stefanopolas pabrėžė, kad Graikija visada laikėsi nuoseklios pozicijos, jog kiekviena šalis pati turi teisę rinktis saugumo garantijas. Įvertindamas Lietuvos pažangą integruojantis į NATO, Graikijos vadovas išreiškė nuomonę, kad šių metų rudenį Prahoje mūsų šalis gaus kvietimą prisijungti prie Šiaurės Atlanto organizacijos.
Pokalbio metu taip pat aptarta padėtis Balkanų regione ir kovos su tarptautiniu terorizmu klausimai. K. Stefanopolas priminė, kad Graikija viena pirmųjų prisijungė prie Antiteroristinės koalicijos.
Vėliau įvyko V. Adamkaus ir Graikijos Ministro Pirmininko Konstantino Simičio (Constantinos Simitis) susitikimas, kuriame taip pat aptarti euroatlantinės integracijos procesai, dvišaliai ekonominiai ir prekybiniai santykiai.
Pokalbyje apie derybas dėl narystės Europos Sąjungoje didelis dėmesys skirtas Lietuvos žemės ūkio ir energetikos sektorių pertvarkymui.
Po susitikimo abiejų valstybių Vyriausybių atstovai pasirašė Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.
Dokumento pasirašymo ceremonijoje dalyvavę Lietuvos ir Graikijos Prezidentai pasidžiaugė, kad ši sutartis dar labiau pagyvins abiejų valstybių ekonominius ir prekybinius ryšius. V. Adamkus ir K. Stefanopolas konstatavo, kad abipusiai naudingam ekonominiam bendradarbiavimui yra sukurta visa reikalinga teisinė bazė ir pasirašytos visos sutartys.
Po susitikimo su Graikijos Premjeru V.Adamkus žurnalistams sakė, jog tik stiprios ir dinamiškos valstybės gali būti stiprios tarptautinės bendruomenės narės, todėl reikia išnaudoti visas galimybes, tarp jų ir Graikijos bei Lietuvos santykiuose. Ir tai, pasak V.Adamkaus, yra pagrindinis vizito tikslas.
Prezidentas dalyvavo Lietuvos garbės konsulo Nikolaoso Trechaso (Nicholaos Trechas) surengtuose pietuose.
Po pietų Prezidentą Valdą Adamkų priėmė Atėnų miesto meras Dimitris Avramopolas (Dimitris Avramopoulos).
Merijoje buvo surengta iškilminga ceremonija, kurios metu už nuopelnus Graikijos Respublikai ir Atėnų miestui bei pastangas prisidedant prie Lietuvos ir Graikijos ryšių stiprinimo, Prezidentui V. Adamkui buvo įteiktas Atėnų miesto aukso medalis.
Dėkodamas už apdovanojimą Prezidentas sakė: “Esu tikras, kad šiuo Atėnų miesto apdovanojimu žengtas svarbus žingsnis į Lietuvos ir Graikijos glaudesnius ryšius, į mūsų piliečių bendravimą, į atviresnę ir stipresnę Europą”.
Lietuvos vadovas pažymėjo, kad šiandieninėje vieningoje Europoje svarbu dalintis kalba, menu, kultūra ir patirtimi, įgyta žemynų ir civilizacijų kryžkelėje.
Vakare Lietuvos vadovo garbei Graikijos Prezidentas Konstatinas Stefanopolas (Constatinos Stephanopoulos) surengė iškilmingą vakarienę.
Lietuvos vadovas padėkojo Graikijai už jos paramą Lietuvos euroatlantinės integracijos siekiams bei išreiškė viltį, jog abi šalys ir ateityje plėtos dvišalį bendradarbiavimą.
"Lietuvos sostinė Vilnius kartais pavadinama Šiaurės Atėnais – dėl pastangų skatinti toleranciją, kultūrų įvairovę, regionines iniciatyvas. Svarbu, kad euroatlanto šeimoje kurtume ir plėstume ne tik fizinę, bet ir dvasinę Vilniaus bei Atėnų jungtį”, - sakė V. Adamkus.
Prezidentas teigė, kad duris į šiuolaikinę Graikiją ir į šiuolaikinę Lietuvą plačiau atvertų aktyvesnis abiejų valstybių kultūrų bei Lietuvos ir Graikijos mokslo institucijų bendradarbiavimas.
Antrąją valstybinio vizito Graikijoje dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Graikijos Parlamento Pirmininko pavaduotoju Konstantinu Geitonu (Constantinos Geitonas).
Pokalbio metu aptarta tarpparlamentinių ryšių plėtra ir euroatlantinės integracijos procesai.
Lietuvos Prezidentas sakė tikįs, kad šis vizitas dar labiau paskatins abiejų valstybių parlamentų bendradarbiavimą. V. Adamkus pabrėžė, kad mūsų šaliai yra labai naudinga gilias parlamentarizmo tradicijas turinčios Graikijos patirtis.
K.Geitonas Prezidentui V. Adamkui teigė, jog Lietuva yra kovos už laisvę ir demokratiją pavyzdys. Jis Lietuvos vadovą apdovanojo Graikijos Parlamento aukso medaliu.
K. Geitonas taip pat informavo, jog artimiausiu metu Lietuvoje lankysis graikų parlamentarų grupė. Parlamento pirmininko pavaduotojas taip pat pasidžiaugė neseniai įsteigtos Graikijos ryšiams su Lietuvą parlamentinės grupės ir Lietuvos parlamentinės ryšių su Graikijos Respublika grupės bendradarbiavimu.
“Tikiuosi, kad Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, abiejų valstybių parlamentų ryšiai dar labiau sustiprės”, – sakė K. Geitonas.
Pietų su Graikijos gynybos ministru Janosu Papantoniju (Yannos Papantoniou) metu aptarti euroatlantinės integracijos klausimai, bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje.
Prezidentas V. Adamkus padėkojo Graikijos gynybos ministrui už paramą rengiant Lietuvos karius. Prezidentas pakvietė J.Papantonijų apsilankyti mūsų šalyje.
Lietuvos vadovo vizito metu Atėnuose surengtas dvišalis verslo forumas, kuriame dalyvavo maisto, žuvų perdirbimo pramonės, medicinos ir telekomunikacijų sritims atstovaujantys lietuvių verslininkai. Verslo forume taip pat dalyvavo Atėnų pramonės ir prekybos rūmų atstovai ir apie trisdešimt graikų verslininkų.
Forume dalyvavęs Prezidentas V. Adamkus, pažymėjo, kad Lietuvos ir Graikijos ekonominiai santykiai atsilieka nuo esamų galimybių, ir ragino abiejų šalių įmonių atstovus ne tik rašyti laiškus, bet ir susitikinėti, kalbėtis, derėtis. Prezidentas patikino graikus, kad Lietuvoje jie gali daug atrasti.
V. Adamkus pabrėžė, jog Lietuvai tapus Europos Sąjungos ir NATO nare, verslo plėtojimo galimybės mūsų šalyje dar labiau padidės. Prezidentas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos makroekonominiai rodikliai rodo stabilų ekonominį augimą. Prezidento nuomone, Graikijos verslininkai gali drąsiai ir saugiai investuoti mūsų šalyje.
Vakare Prezidentas susitiko su Graikijos opozicinių partijų atstovais.
Prezidentas Valdas Adamkus taip pat apsilankė Atėnų Akropolyje. Šį prieš Kristų sukurtą istorijos, civilizacijos ir mitų paminklą Lietuvos vadovas įvertino ir aplinkosaugininko akimis: "Gaila žiūrėti, kaip amžiai daro savo. Reikia džiaugtis, kad dedamos visos pastangos tai išlaikyti ateities kartoms".
Lietuvos vadovo nuomone, visas pasaulis turi būti dėkingas graikams už tai, ką jie daro stengdamiesi išsaugoti autentišką istorinę aplinką.
V. Adamkus su žmona Alma pirmą kartą Atėnuose viešėjo prieš penkiolika metų Graikijos aplinkos ministerijos kvietimu, kai jis dar dirbo JAV aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.
Gegužės 17 d. Prezidentas V. Adamkus lankėsi antrame pagal dydį šalies mieste Salonikuose.
Prezidento viešnagės metu Salonikuose buvo surengtas dvišalis verslo forumas. Verslo forume dalyvavo lietuvių verslininkai, Salonikų pramonės ir prekybos rūmų bei graikų verslo atstovai.
Salonikų pramonės ir prekybos rūmų prezidentas Dimitris Bakatselas (Dimitri Bakatselos) pasidžiaugė pirmuoju V. Adamkaus ir jį lydinčių verslininkų apsilankymu Salonikuose. D. Bakatselas sakė žinąs, jog Lietuva per pastaruosius dešimt metų padarė nemažą ekonominę pažangą. Salonikų pramonės ir prekybos rūmų prezidentas pažymėjo, jog nors Lietuvos ir Graikijos prekybos apyvarta didėja, tačiau lietuvių ir graikų verslo bendruomenės neišnaudoja visų ekonominio bendradarbiavimo galimybių.
“Smulkus ir vidutinis verslas turi aktyviau įsitraukti į globalinę ekonomiką. Graikų verslininkai yra pasirengę pasidalinti ekonominės veiklos patirtimi Europos Sąjungos sąlygomis”, – sakė D. Bakatselas.
V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuvai labai svarbi Graikijos verslo bendruomenės patirtis.
“Tikiuosi, kad Lietuvos ir Graikijos verslininkai svariai prisidės prie abiejų valstybių ryšių stiprinimo ir pasitarnaus šalių gerovei”, – sakė Lietuvos vadovas.
Pietų su Makedonijos ministru Geogriosu Paschalidžiu (Geogrios Pashalidis) metu aptarti euroatlantinės integracijos klausimai, dvišalis bendradarbiavimas politinėje, ekonominėje ir gynybos srityje, padėtis Balkanų regione.
Pažymėjęs, kad Lietuva padarė pažangą derybose dėl narystės ES ir netrukus taps NATO nare, Makedonijos ministras sakė matąs nemažas abiejų valstybių ateities bendradarbiavimo perspektyvas.
V. Adamkus supažindino G. Paschalidį su Lietuvos derybų dėl narystės ES eiga, makroekoniminiais šalies rodikliais.
Aptardamas padėtį Balkanų regione, G. Paschalidis domėjosi Baltijos šalių bendradarbiavimu. Makedonijos ministras sakė, jog Baltijos šalių bendradarbiavimo patirtis yra vertinga sprendžiant Balkanų regiono problemas.
Pokalbio metu taip pat aptartos galimybės plėtoti turizmą abiejose šalyse.
Po pietų Prezidentas apžiūrėjo Salonikų miestą.
Vakare V. Adamkus grįžo į Vilnių.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.