Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus žodis visuomenei, pasakytas prieš NATO valstybių vadovų susitikimą Prahoje, 2002 metų lapkričio 20 dieną.

2002.11.20

Gerbiamosios ir gerbiamieji,

Netrukus drauge su užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrais išvykstame į Prahą - į NATO valstybių vadovų susitikimą. Tikimės, kad jau rytoj Lietuva, kartu su Estija, Latvija bei kitomis valstybėmis, bus pakviesta į Šiaurės Atlanto sąjungą.

Turbūt pirmasis mūsų įspūdis: kaip kasdieniškai subrandinami ir priimami istoriniai sprendimai. O jų reikšmė mūsų tautos ir valstybės likimui yra esminė.

Įtvirtinti Lietuvą saugioje Europoje siekė ištisos lietuvių kartos. Už laisvą vakarietišką, europinę Lietuvą guldė galvas praėjusių amžių sukilėliai, kariai savanoriai, pokario partizanai.

Tokios Lietuvos siekėme mes, prieš dvylika metų atstatę savo valstybę. Siekėme tam, kad jos vėl neprarastume. Kad ji būtų stipri ir ilgaamžė. Kad ji užtikrintų saugų ir pasiturintį mūsų gyvenimą. Kad užtikrintų lietuvių tautos išlikimą.

Kvietimo įsijungti į NATO ginamą saugumo erdvę laukėme beveik dešimtmetį. Norėjome, kad ši diena ateitų greičiau. Tačiau laukimo metų nepraleidome veltui.
Lietuva sustiprėjo, ir šiandien esame pakankamai brandi demokratiška valstybė, savo gyvenimą grindžiame bendromis Vakarų vertybėmis.

Todėl rytoj Prahoje nebūsime atsitiktiniai pakeleiviai. Būsime atstovai šalies, kuri Vidurio ir Rytų Europoje tapo taikaus sugyvenimo ir tolerancijos pavyzdžiu, kuri ėmėsi lyderystės, telkdama būsimas NATO šalis – vadinamąjį “Vilniaus dešimtuką”. Rytoj ketinu pabrėžti, kad esame pasirengę šias tradicijas tęsti.

Lietuvos pripažinimas Prahoje – tai Jūsų, mieli Lietuvos žmonės, nelengvo kasdienio darbo ir pastangų įvertinimas. Tai istorinė visų mūsų pergalė. Už ją iš širdies visiems dėkoju. Su ja kiekvieną Jūsų sveikinu.

Netrukus Lietuvoje sutiksime ir Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentą George’ą Bushą – žmogų, ištikimai gynusį strateginius Lietuvos, Latvijos ir Estijos interesus, stipriausią trijų valstybių advokatą mūsų narystės NATO byloje. Jis atvyksta kartu su mumis švęsti mūsų pergalės. Tikiu, kad Lietuvos žmonės, ypač vilniečiai, bus ne tik svetingi, bet ir kantrūs, jei pasitaikytų buitinių keblumų, kuriuos ši viešnagė gali sukelti.

Su naryste NATO mes baigiame vieną svarbų valstybės raidos etapą. Šiandien metas numatyti naujo etapo tikslus, projektuoti darbus ir vienyti jėgas.

Juk prireiks dar ne vienerių metų, kol įveiksime atotrūkį, skiriantį mus nuo Vakarų Europos valstybių. Turime pabaigti pradėtus darbus ir imtis naujų, kad Lietuva sėkmingai gyventų Europoje, pati dalyvautų ją kuriant.

Manau, kad Prahos sprendimai bus gera paskata mums visiems, o pirmiausiai - mūsų Vyriausybei spartinti reformas, siekti geresnių rezultatų.

Didesnio sutarimo šiandien tikiuosi iš politinių partijų. Tautos laimėjimo neturi temdyti artėjančių rinkimų kovos. Jau esu sakęs: varžykimės taip, kad po rinkimų galėtume vieni kitiems pažvelgti į akis ir dirbti kartu.

Būtent vienybės, solidarumo, bendro darbo šiandien reikia naujoms Lietuvos pergalėms.


Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.