Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus pareiškimas

2002.12.23
Laba diena, gerbiamieji,

Noriu išsakyti keletą pastabų apie vakarykštės dienos rinkimus.

Rinkimai didelių staigmenų nepateikė. Vis dėlto valdančiosios daugumos kandidatai į Prezidentus negavo tiek balsų, kiek tikėtasi. Manau, tai rimtas įspėjimas valdančiajai daugumai.

Turbūt niekam nebuvo staigmena, kad į antrą turą pateko Rolandas Paksas – naujos, veržlios, agresyvios partijos lyderis, jau du kartus buvęs Lietuvos premjeru.

Aš pats, kaip kandidatas, deja, neišnaudojau galimybių geriau pristatyti žmonėms savo poziciją. Apgailestauju, kad man pritrūko laiko atsakyti į kritiką, kurios rinkimų kampanijos metu sulaukiau tikrai daug. Išgirdau daug vertingų minčių. Tačiau kai kurie dalykai kelia rimtų abejonių.

Rinkimų metu buvo labai daug kalbėta apie Prezidento galias. Įdomu, kad prieš rinkimų kampaniją man buvo nuolat priekaištaujama, kad esu per daug aktyvus, kad kišuosi ten, kur Prezidentui nedera kištis. Nuolat girdėjau, kad Prezidentas turi rūpintis tik užsienio politika, o vidaus politiką palikti kitiems.

Rinkimų kampanijos metu viskas apsivertė aukštyn kojom. Tie patys politikai staiga ėmė kalbėti, kad Prezidentas neišnaudoja savo galių, per mažai kišasi į vidaus reiklaus.

Net priekaištauta, kodėl Prezidentas nevadovauja visoms specialiosioms tarnyboms ir su jų pagalba neįveda Lietuvoje griežtos tvarkos. Nebuvau ir nebūsiu diktatorius.


Gyniau ir ginsiu demokratinę Lietuvą. Pavyzdžių, kai ne įstatymas, bet vienas asmuo valdo specialiąsias tarnybas, pasaulyje yra daug – ypač Rytuose. Tokia tvarka Lietuvoje jau buvo – iš jos išsivadavome. Aš, kaip Prezidentas, dariau ir darysiu viską, kad Lietuva daugiau niekada negrįžtų prie tokios tvarkos.

Šiandien mums reikia spartesnių permainų. Reikia gerai ir atsakingai dirbančių valstybės pareigūnų. Jei būsiu išrinktas Prezidentu antrai kadencijai, visų pirma reikalausiu konkrečios asmeninės pareigūnų atsakomybės. Kartu su premjeru Algirdu Brazausku sėsime ir peržiūrėsime Vyriausybės sudėtį. Manau, kad mūsų ministrų kabinetą reikia atnaujinti ir sustiprinti, nes Vyriausybės laukia svarbūs darbai – Lietuvos žmonių labui juos reikia gerai padaryti.

Lietuvai šiandien svarbu išlaikyti Seimo koalicijos stabilumą. Jei būsiu išrinktas Prezidentu, sieksiu, kad Lietuva sėkmingai įsitvirtintų Vakarų erdvėje – kad 2004 metų gegužės mėnesį būtume priimti į NATO ir Europos Sąjungą.
Manau, kad mūsų santykiai su kaimynais ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalimis bus itin aktyviai plėtojami. Europos Sąjunga ir NATO šioje srityje tikėsis iš mūsų naujų pasiūlymų. Taigi artimiausi metai mūsų užsienio politikoje turėtų būti eurointegracijos stiprinimo ir naujos Rytų politikos metai.

Apie 16 nuošimčių Lietuvos žmonių šiandien dar gyvena žemiau skurdo ribos, apie 10 nuošimčių neturi darbo, daug žmonių nėra įgiję gero išsilavinimo. Sutelkę savo valstybės ir Europos Sąjungos paramą per artimiausius metus turime žymiai sumažinti skurstančių, darbo neturinčių žmonių skaičių. Turime padėti kuo didesnei daliai žmonių įgyti geresnį išsilavinimą. Tikiu, kad bendromis pastangomis to galime pasiekti.

Vakar Lietuvos rinkėjai padarė tik pusę darbo. Galutinis tautos sprendimas bus priimtas sausio 5 dieną.

Nuoširdžiai dėkoju vakar į rinkimus atėjusiems ir mane parėmusiems žmonėms ir prašau visų piliečių: ateikite sausio penktąją ir pabaikite pradėtą darbą.
Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.