Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus pareiškimas

2003.01.03

Brangieji,
Prieš pilietinį sprendimą, kurį Jūs padarysite sekmadienį, kreipiuosi į kiekvieną iš Jūsų. Jūsų valia ir pasirinkimas lems tolesnę tautos ir valstybės raidos kryptį, lems Jūsų vaikų ateitį.
Visus penkerius darbo metus jaučiau Jūsų, mieli žmonės, moralinę paramą ir pasitikėjimą. Būdami kartu tikrai nemažai nuveikėme: mūsų tautos gyvenimas tapo saugesnis, o mūsų ateitis – labiau patikima.
Tikiu, kad būdami kartu, eidami užsibrėžtu keliu mes pasieksime ir didesnės savo gerovės.
Tam tikrai nereikia revoliucijų, sumaišties ir chaoso.
Šiandien mums reikia gerai veikiančios demokratijos ir didesnio teisingumo.
Noriu pabrėžti: tikras teisingumas įmanomas tik valstybėje, kurioje veikia ne kieno nors įvesta, bet pačių žmonių susikurta tvarka – demokratinė tvarka.
Mes jau turėjome iš šalies primestą tvarką, kuri mūsų tautai kainavo labai brangiai. To mes niekada neturime pamiršti.
Kaip Prezidentas, visada gyniau ir ginsiu demokratinę Lietuvą, gyniau ir ginsiu laisvės ir demokratijos vertybes. Nes tik gerbdami jas, grįsdami jomis savo gyvenimą, galėsime susikurti patikimą savo ir savo tautos gerovę.
Aš visada vengiau tuščių pažadų. Prieš penkerius metus sakiau – mano tikslas užtikrintri tautos saugumą Vakarų erdvėje. Tai bendromis jėgomis pavyko pasiekti .
Šiandien aš galiu tvirtai pasakyti: jeigu Lietuva eis į priekį savo pasirinktu keliu, jau artimiausiais metais visi žmonės pajus, kad gyvena geriau.
Siekiau, kad rinkimų kampanija būtų garbinga ir korektiška. Šiandien, paskutinę agitacijos dieną, turiu pasakyti: ant mūsų visų galvų buvo išpilta daug purvo, nepagrįstų kaltinimų ir melo. Rinkimų kampanija peržengė visas ribas: jos metu imta žaisti net šalies finansiniu stabilumu. Ar tokios ir yra žadamos permainos?
Susidūrėme su agresyvia ir negarbinga jėga. Tai kelia nerimą dėl mūsų valstybės ateities.

Brangūs žmonės,
Aš tikiu jumis. Ir prašau: tegu jūsų pasirinkimo nepaveikia melas.
Aš – jūsų Prezidentas. Esu ištikimas Lietuvos Respublikai ir demokratiniams idealams. Jūs pasitikėjote manimi penkerius metu. Būkime kartu ir dabar.
Nuoširdžiai kviečiu: ateikite sekmadienį į rinkimus ir balsuokite taip, kad pirmadienį nereikėtų gailėtis.
Ateikite visi, kam svarbi mūsų demokratija, kam svarbi mūsų laisvė ir gerovė. Sekmadienį paaiškės, ko verti mes patys. Kiekvienas sau sąžiningai atsakykime į šį klausimą.

Esu tikras: tautos neįmanoma nusipirkti už keliolika neaiškios kilmės milijonų.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.