Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Prezidentūroje, Valstybės atkūrimo dienos proga apdovanojant Lietuvai nusipelniusius asmenis

2003.02.16
Brangieji,

Nuoširdžiai sveikinu visus Jus su Vasario 16-ąja, su Nepriklausomybės diena. Ji primena mums garbingą mūsų istoriją ir klausia, kokia bendruomenė esame šiandien, kokiais darbais, kokiomis mintimis gyvename.
Praėjusiais metais Lietuva žengė istorinius žingsnius, įsijungdama į Vakarų demokratijos erdvę, baigdama tam tikrą savo raidos etapą.
Jūs, čia esantys, savo darbais stiprinote tautą ir kūrėte valstybę šiame svarbiame kelyje. Jūsų pastangos, Jūsų kasdienė veikla brandino Lietuvos kultūrą, plėtojo verslą, ugdė pilietinę visuomenę, gynė ir tvirtino valstybę.
Dėkoju Jums už tai, ką nuveikėte kurdami, augindami Lietuvą, ir kviečiu tolesniam talkos darbui.
Mūsų nueitas raidos etapas nėra kelio pabaiga. Turime padėti Lietuvai įsitvirtinti tarp Vakarų valstybių kaip veržliam, kūrybingam, savarankiškam kraštui.
Turime stiprinti tautos kūrybines galias tiek kultūros, tiek ūkio, tiek politikos srityse. Turime stiprinti demokratinę valstybę ir veiklią visuomenę.
Žvelgdamas į Jus, tikiu, kad esame pajėgūs tai padaryti.
Ačiū visiems, kurių pastangų dėka mūsų nepriklausomybė buvo apginta ir įtvirtinta, o mūsų laisvė – įprasminta. Ačiū visiems, kurių darbai veda Lietuvą į viltingesnę ir tikresnę ateitį.
Vasario 16-oji įpareigoja kiekvieną iš mūsų, kad nuo to kelio nebūtų nukrypta.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.