Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Prezidentūroje posėdžiavo Žinių visuomenės taryba

2003.02.17Pirmadienis, vasario 17 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo Žinių visuomenės tarybos posėdyje.
Prezidentas padėkojo verslininkams, prisidėjusiems prie jo inicijuoto projekto “Mokykla – informacinei visuomenei”. Per dvejus metus mokykloms kompiuterizuoti skirta per 58 mln. litų, iš jų 15 mln. litų buvo verslo parama, o 24 mln. litų skirta vien tik programai "E-mokykla".
V. Adamkus sakė, jog ir ateityje didelį dėmesį skirs Žinių visuomenės tarybos veiklai.
Tarybos pirmininkas Andrius Kubilius teigė, jog Prezidento V. Adamkaus kadencijos metu žinių visuomenė ir žinių ekonomika Lietuvoje įgijo naują vertybinį pagrindą.
“Prezidentas V.Adamkus tarp visų valstybės vadovų ir aukščiausių valstybės pareigūnų buvo unikalus savo dėmesiu šiai sričiai", - sakė jis.
Tarybos pirmininkas pažymėjo, kad šiuo metu valstybėje per mažai dėmesio skiriama šiuolaikinių technologijų pramonės bei žinių ekonomikos plėtrai.
Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius sakė, jog ateinančių metų prioritetai yra ne tik mokyklų aprūpinimas kompiuteriais. Ministro įsitikinimu, rūpintis ir mokytojų apmokymu, mokymo programų kūrimu, mokyklų prijungimu prie gero interneto ryšio ir įsijungimu į bendrą Europos švietimo erdvę.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.