Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Prezidentas priėmė pranciškonų ir jėzuitų atstovus

2003.02.20Ketvirtadienis, vasario 20 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Lietuvos pranciškonų provincijolą Sigitą Jurčį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolą Antaną Saulaitį, kunigą Astijų Kungį, kunigą Julių Sasnauską ir brolį Arūną Peškaitį.
Prezidentas sakė labai vertinąs aktyviai Lietuvoje veikiančias jėzuitų ir pranciškonų vienuolijas. V. Adamkaus nuomone, jėzuitų ir pranciškonų indėlis skleidžiant jaunimui europines vertybes yra labai svarus.
Susitikimo dalyviai aptarė visuomenėje vykstančius procesus, kalbėjo apie tolimesnio pilietinio visuomenės ugdymo būtinybę.
Prezidentas įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžių kunigui, Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolui Antanui Saulaičiui už nuopelnus Lietuvai.

Prezidento spaudos tarnyba

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.