Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Prezidento V. Adamkaus interviu Lietuvos radijui 2003 04 16

2003.04.16

Ką reiškia Lietuvai ir Jums asmeniškai sutarties dėl stojimo į ES pasirašymas?

Sutarties pasirašymas yra istorinės neteisybės ištaisymas. Mes pekiasdešimt metų buvome išplėšti iš Vakarų erdvės, kurioje buvome nuo Mindaugo laikų. Šiandien mes sugrįštame į Europos šalių šeimą, ten kur visada buvome. Taigi pabaigiame Sąjūdžio pradėtą darbą.

Asmeniškai aš džiaugiuosi, kad su daugeliu Lietuvos žmonių : diplomatų, politikų, verslininkų, žemdirbių aš galėjau prisidėti prie šios istorinės mūsų pergalės.

Jūs pats daug bendravote su ES pareigūnais, gerai juos pažįstate. Ar kelias buvo toks lengvas ir paprastas ar buvo ir sunkumų. Kokie tie sunkumai?

Kelias nebuvo lengvas . Prisiminkime iš pradžių derybos dėl narystės ES buvo pradėtos su Estija, o mes buvome atsilikėliai, palikti už durų. Bet nepasidavėme, mes sutelkėme jėgas ir išsiveržėme į priekį. Turėjome gerus euroderybininkus: V. Ušacką ir P. Auštrevičių. Dirbome visi Lietuvos politikai : Seimas, Vyriausybė, Prezidento komanda. Buvo daug nelengvų klausimų, daug karštų ginčų. Ne kartą ir man teko karštai diskutuoti ir su G.Verheugen, ir su R. Prodi, ir su J. Solana ir su kitais Briuselio pareigūnais. Svarbiausia, kad Lietuva įsijungia į Europą ori, išdidi, su pakelta galva. Dėl to aš labai džiaugiuosi.

Kokią Europą Jūs matote? Kodėl Lietuva turi būti Europos Sąjungoje? Ar neturime kitų alternatyvų?

Aš matau Europą kaip stiprių, klestinčių tautų ir valstybių sąjungą. Tikiu, kad ši sąjunga vaidins didelį vaidmenį ateities pasaulio politikoje, ekonomikoje, kultūroje. Aš manau, kad ir Lietuva turės svarbų vaidmenį. ES padės mums sustiprėti ir ekonomiškai, ir politiškai, ir intelektualiai, kultūriškai. Jei norime būti stiprūs irįtakingi turime būti Europoje, turime būti kartu su visais.

Mūsų geopolitinė padėtis yra tokia, kad alternatyvos neturime. Nei vienas euroskeptikas man nėra paaiškinęs kas bus Lietuvoje neįstojus į ES. Ar nebūsime tik koridorius tarp Karaliaučiaus ir Baltarusijos. Manau, kad tokio likimo savo šaliai negali linkėti nei vienas tikras Lietuvos patriotas. Aš ir daug žmonių su manimi dirbome penkis metus, kad tokio likimo išvengtume.

Ko Jūs tikitės iš narystės ES. Kaip pakeis narystė Lietuvos žmonių gyvenimą?

Aš turiu vilties, kad įsijungę į ES sugebėsime padaryti didelį pažangos šuolį. Bet tam reikia daug dirbti ir valdžiai ir visuomenei. Mes galime daug investuoti į smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, į naujų darbo vietų kūrimą, į geresnį mūsų žmonių išsilavinimą į mūsų kaimo atgimimą. Esame gabi, talentinga tauta, tikrai neprastesni už airius, ir galime pasiekti to, ko pasiekė jie.

Ar neiškils pavojus mūsų kalbai, kultūrai, lietuvių tapatybei?

Didesnio pavojaus tikrai neiškils. Pavojų mūsų kultūrai kelia globalizacija, bet ne ES. Atvirkščiai, ES tautos galvoja ir kartu ieško būdų kaip apginti savo nacionalines kultūras globalizacijos sąlygomis. Mes tų būdų ieškosime kartu. Čia viskas priklauso nuo mūsų pačių. Kaip sakė filosofas Juozas Girnius : " Mes būsime lietuviai tiek ilgai, kiek patys norėsime tokie būti". Lietuvių kalba bus viena iš oficialių Es kalbų. Aš neabejoju, kad mes stiprinsime savo mokyklas, universitetus, savo meną, kultūrą, mokslą.

Ar nebus naudinga ES tik atskiroms grupėms. Ką gaus iš narystės paprasti Lietuvos žmonės?

Žinoma, mes turime liūdnos patirties, kai užsienio parama pasinaudojo tik švogeriai. Aš ir dabar matau negerų dalykų. Žemdirbiams, smulkiesiems verslininkams trūksta informacijos apie ES paramą. Aš manau, kad Vyriausybės pareiga šitą informaciją teikti ir sudaryti visiems norintiems žmonėms lygias sąlygas pasinaudoti naujomis galimybėmis. Aš noriu iškelti ir šūkį : " Europa - kiekvienam". Europiečiais mes esame. Šiandien svarbu, kad Europos naudą pajustų kiekvienas lietuvis. Ir aš tikiu, kad šitą mes galime padaryti, jei gerai savo darbą atliks valdžia ir opozicija, jei bus aktyvi pati visuomenė.

Ar Jūs tikite, kad Lietuvos žmonės referendume pasisakys už ES. Ar jūs nenuogastaujate, kad Lietuvoje referendumas gali baigtis ne taip sėkmingai kaip ir kitose šalyse?

Aš pasitikiu Lietuvos žmonėmis, jų išmintimi. Šis referendumas yra toks pat svarbus, kaip ir prieš 11 metų vykęs referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės ir okupacinės kariuomenės išvedimo. Buvome vieningi tuomet. Manau, kad būsime vieningi ir dabar.

Ar pati agitacija už narystę ES yra pavykusi?

Kartais agitacija man atrodo per daug valdiška. Gal žmonėms gali susidaryti apgaulingas įspūdis, kad referendumu labiausiai suinteresuota valdžia. Bet iš tikrųjų, ar mums dar reikia papildomos agitacijos. Čia juk ne rinkimai, kai varžosi partijos. Čia mes visi turime lemti savo ateitį. Kas mus labai agitavo pasisakyti už nepriklausomybę prieš 11 metų? Mes patys jautėme ir žinojome kaip turime pasisakyti. Mums nereikėjo jokios valdžios agitacijos. Manau, kad ir šiandien dauguma Lietuvos piliečių jaučia ir žino kaip turi pasielgti jei nori gerovės sau, savo vaikams ir Lietuvai.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.