Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas Tėvynės sąjungos suvažiavimui

2003.05.24

Gerbiamieji,

Nuoširdžiai sveikinu Jūsų partijos suvažiavimą.
Buvote, esate ir tikiu, kad visada būsite stipri, valstybės interesus ginanti politinė jėga.

Dešimtį metų Jūs nuosekliai tiesėte vakarietišką, europinį Lietuvos kelią. Tai nebuvo lengvas darbas. Penkerius metus dirbome jį kartu. Ir mūsų pastangas vainikavo sėkmė – Tėvynės Lietuvos sėkmė.

Su šia sėkme šiandien noriu pasveikinti kiekvieną iš Jūsų. Naudodamasis proga nuoširdžiai dėkoju Jūsų lyderiui Vytautui Landsbergiui: didžiulį, svarbų darbą nuveikėte Tėvynės labui, Profesoriau, - ačiū Jums.

Malonu Jūsų partijoje matyti jaunų, stiprių, valdžia jau išmėgintų asmenybių. Jos gali ir turi užtikrinti sėkmingą partijos ateitį. Jos gali vesti į priekį ne tik partiją, bet ir Lietuvos valstybę.

Tėvynei šiandien reikia Sąjungos – jos reikalams ištikimos, pažangios, atsinaujinusios, stiprios ir plačios.
Reikia Sąjungos, kuri telktų, jungtų kuo daugiau Tėvynės likimui neabejingų žmonių, kuri kviestų į savo ratą Lietuvos jaunimą, verslo ir kultūros žmones, miestą ir kaimą.

Ne susiskaidymo, susipriešinimo, bet pilietinio susitelkimo šiandien reikia Lietuvai. Ir manau, kad pats Tėvynės sąjungos vardas įpareigoja jo siekti.

Prieš mus visus atsiveria nauja tautos kelio atkarpa. Ji bus pilna naujų iššūkių ir naujų, dar didesnių galimybių. Turime būti vieningi, turime būti išmintingi ir veiklūs, kad sugebėtume šiomis galimybėmis pasinaudoti.

Lietuva gali padaryti greitos pažangos šuolį. Ji gali tapti “baltišku tigru” ir pakartoti airiško “keltų tigro” sėkmę. Tik turėkime sveikų tautinių ambicijų. Tik turėkime noro kartu kurti sėkmės Lietuvą.

Šiandien mums reikia ambicingo Lietuvos projekto, kuris taptų pilietinio susitarimo pagrindu ir bendros kryptingos veiklos gairėmis. Aš tikiu, kad Tėvynės sąjunga gali visuomenei tokį projektą pasiūlyti.

Jei man būtų leista į Jūsų darbą įsiterpti su savo siūlymais, norėčiau pasakyti tik porą pastabų. Atsigręžkime šiandien į pilietinę visuomenę, padėkime jai stiprėti ir augti, nes nuo pilietinės visuomenės brandos šiandien tiesiogiai priklauso Lietuvos stiprybė.

Mūsų visuomenė stiprės, jei stiprės mūsų švietimo sistema, jei stiprės mūsų verslas, jei stiprės savivalda, jei iš esmės atsinaujins ir piliečiams tarnaus mūsų valstybės tarnyba.

Laisva Lietuva – tai laisvi lietuviai. Mūsų Tėvynė bus iš tikrųjų laisva tuomet, kai lietuviai liausis ilgėtis gero šeimininko. Ji bus laisva tuomet, kai didžioji piliečių dauguma patys jausis savo likimų ir savo krašto šeimininkais.

Siekime tokios Tėvynės kartu.

Ačiū Jums. Gero darbo Jūsų suvažiavimui. Pačios geriausios kloties Jūsų partijai.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.