Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta geoinformacinės bendruomenės konferencijoje Vilniuje 2003 metų gegužės 21 dieną

2003.05.21

Gerbiamieji konferencijos svečiai,
Malonūs rengėjai ir dalyviai,

Džiaugiuosi matydamas ir galėdamas pasveikinti čia, Vilniuje, susirinkusius įvairių valstybių: Islandijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Estijos ir Lietuvos specialistus, savuoju darbu prisidėjusius ir prisidedančius prie saugesnio pasaulio kūrimo, kartu – ir prie Lietuvos ūkio plėtros, integracinių procesų ir bendruomeniškumo ugdymo. Jūs, geoinformatikų bendruomenė, itin jautriai girdite bendros mūsų visuomenės ir kiekvieno krašto pulsą, pastebite tikruosius laimėjimus ir daromas arba dar tik gresiančias klaidas.

Pastaraisiais metais pasaulis itin sparčiai globalėja. Vis daugiau pasaulio permainų praranda lokalinę, vietinės reikšmės dimensiją, vis daugiau reiškinių tampa bendrais daugeliui tautų, kraštų ir valstybių.


Jūsų vaidmuo darosi vis svarbesnis analizuojant šiuos procesus ir gaunant bei apibendrinant duomenis, pagal kuriuos diagnozuojama pasaulio savijauta bei daromos išvados ir teikiamos rekomendacijos siekiant pažangos.

Tačiau globalizacija turi ir kitą pusę. Vis svarbesnis tampa kiekvieno krašto, kiekvienos valstybės ir tautos, net kiekvieno žmogaus indėlis į bendrus procesus. Todėl atskirų kraštų pažinimas, jų specifikos išgryninimas, jų problemų ir galimų raidos krypčių identifikavimas – tai neatskiriamos veiklos gairės pasauliui, siekiančiam integralumo, geresnio jo narių tarpusavio supratimo bei pasitikėjimo, tolerancijos ir pagarbos.

Geografinės informacinės sistemos pagal savo tikslą ir paskirtį yra svarbi integracijos priemonė, jungianti žmones, įmones ir valstybes. Jos padeda spręsti tiek lokalius, tiek globalius uždavinius. Būtent geografinės informacinės sistemos prieš dešimt metų atvedė į Lietuvą ir Islandijos investuotojus. Tuomet įsteigta bendrovė HNIT-BALTIC Geoinfoservisas šiandien yra savo srities lyderis Lietuvoje: ji dirba ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinei rinkai. Taigi nedidelių tautų bendradarbiavimas gali būti svarbus ir reikšmingas globaliame pasaulio ūkyje.

Žmogiškąjį, humaniškąjį matmenį norėčiau pabrėžti kaip svarbiausią bet kokios veiklos matą. Tvirtinu tai ne tik kaip svarbių pasaulio ateičiai procesų liudytojas, ne tik kaip sparčiai besikeičiančios valstybės pilietis. Tvirtinu tai kaip žmogus, kurio praeityje daug metų atiduota būtent santykių su gamtine aplinka problemoms: ekologijai, gamtosaugai, gamtosauginės kultūros ugdymui. Manau, kad šiuo aspektu visi, esantys šioje salėje, esame kolegos – žmonės, dirbantys tą patį darbą, žmonės, vedami to paties rūpesčio, atsakomybės, įsipareigojimo.

Kartu šiandien – ir graži proga pasidžiaugti, kad geoinformatikos skiepijamas modernus požiūris į aplinką daro didelę įtaką visoms mūsų gyvenimo ir veiklos sritims, kad ši pažanga realiai veikia mūsų ekonomiką, švietimo ir socialinę politiką, nacionalinį saugumą ir įvairias tarptautinio bendradarbiavimo sritis.

Jau šiandien neabejotina praktinė nauda: renkama ir pildoma duomenų bazė – pirmo poreikio objektas mūsų kartografams, krašto apsaugos inžinerijai, nekilnojamojo turto apskaitai, aplinkosaugai, subalansuotai plėtrai ir daugybei su tuo susijusių procesų, nuo investicijų pritraukimo į Lietuvą iki ilgalaikių strateginių valstybės tikslų - integracijos į euroatlantines gynybos ir ekonomikos struktūras.

Geoinformatika padeda pamatyti, geriau suprasti, geriau išanalizuoti esamą padėtį ir priimti efektyvesnius sprendimus bet kurioje veiklos srityje: ir valdant valstybę, ir planuojant verslą, ir saugant aplinką. Geoinformatika – tai bendravimo ir bendradarbiavimo priemonė. Ji padeda siekti subalansuotos plėtros, darnesnės visuomenės raidos.

Šia proga atminty iškyla 1992-ieji metai, kai Jungtinių Amerikos Valstijų aplinkosaugos agentūros dėka ESRI prezidentas Jack Dangermond Lietuvos aplinkosaugos ministerijai padovanojo pirmąsias geografinės informacinės sistemos technologijas. Lietuvoje prieš trylika metų tuo rūpinosi keli pavieniai entuziastai. Džiugu, kad šiandien mūsų geoinformatikų šeima taip išaugo ir vienija šimtus aukštos kvalifikacijos specialistų.

Jeigu reikėtų šiuos procesus apibendrinti vienu sakiniu, nesileidžiant į daugybę iškalbingų detalių, tas sakinys tikriausiai skambėtų taip: informacinė visuomenė Lietuvoje jau veikia. Ji tobulėja, ji apima vis naujas veiklos sritis, ji reiškiasi vis įvairiau ir telkia vis daugiau narių.

Tai reiškia, kad darbas, kurį pradėjome Lietuvoje prieš trylika metų, turi gražių ateities gairių, gražių ir viltingų perspektyvų.

Dėkoju visiems, kurie prisidėjo, prisideda ir ateityje prisidės prie šito visuomenės švietimo ir tobulinimo darbo. To dėka Lietuva, Europa ir pasaulis su visa savo įvairove tampa vientisesnis, integralesnis. Jame geriau jaučiasi kiekviena tauta, kiekvienas žmogus.

Neabejoju, jog tą savijautą – laisvo žmogaus savijautą laisvame pasaulyje – ateities kartos iš mūsų perims kaip vieną svarbiausių vertybių. Kaip pamatą gyventi savo prasmingus gyvenimus ir dirbti savo prasmingus darbus.

Ačiū Jums, gerbiamieji kolegos. Dar kartą sveikinu visus konferencijos dalyvius ir svečius. Linkiu Jums gyvo ir atviro bendravimo, rezultatyvaus darbo bei kuo geriausios kloties kuriant pasaulio šiandieną bei ateitį.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.