Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Prezidento Valdo Adamkaus kalba, atsiimant profesoriaus Stasio Šalkauskio premiją

2003.05.16

Gerbiamieji,
Nuoširdžiai dėkoju Profesoriaus Stasio Šalkauskio premijos skyrimo komisijai, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybai, Šiaulių kultūros ir mokslo žmonėms už suteiktą garbingą įvertinimą.

Priklausau tai lietuvių kartai, kuriai filosofo Šalkauskio vardas, jo darbai iš tiesų daug reiškia.
Stasio Šalkauskio filosofija neatskiriama nuo šiuolaikinės lietuvių tautos likimo: ji tautos likimu rūpinosi, tautos ateitį projektavo. Ji turi ką pasakyti ir dabartinei mūsų visuomenei.

Atrodo, pirmąkart šią premiją Jūs skyrėte politikui. Tokį sprendimą suprantu kaip Jūsų, kultūros žmonių, politikams perduodamą įpareigojimą – grįsti šiuolaikinę politiką tautos kultūra ir moralės principais, statyti demokratinę Lietuvos valstybę ant tvirtų kultūros ir moralės pamatų. Būtent tai daryti ragino Lietuvos valdžios žmones ir Stasys Šalkauskis. Manau, kad jo laišką Prezidentui Antanui Smetonai turėtų prisiminti visi esami ir būsimi Lietuvos vadovai.

Politiką, valstybės reikalų tvarkymą profesorius Šalkauskis suprato ir kitus suprasti kvietė kaip atsakingą kūrybą. Sąžininga, morali demokratinė politika padeda bręsti ir augti visuomenei. Ir atvirkščiai, autoritarinė, piliečių valią ignoruojanti, šia valia manipuliuojanti politika žlugdo, demoralizuoja tautą, didina žmonių servilizmą, vergiškumą, griauna pilietinę visuomenę. Šie Stasio Šalkauskio teiginiai mūsų dienomis yra kaip niekad aktualūs.

Manau, kad mes šiandien turime išgirsti ir profesoriaus Šalkauskio raginimą siekti stipresnės piliečių konsolidacijos, dvasinio tautos atsinaujinimo. Stasys Šalkauskis lietuvių kultūros, mokslo ir politikos žmonėms paliko testamentinį įpareigojimą nuolat rūpintis tautos ugdymu. Būtent su ugdymu, švietimu jis siejo saugesnę, sėkmingesnę tautos ateitį. Stasio Šalkauskio noras matyti veiklią, kūrybingą, “gyvos dvasios” lietuvių visuomenę turi būti artimas ir mums - XXI amžiaus lietuviams.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju už skirtą garbingą Stasio Šalkauskio premiją. Priimu ją įsipareigodamas visada ginti moralios politikos principus.
Ačiū Jums.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.