Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Dėl Baudžiamojo proceso kodekso pataisų

1998.12.18

Šiandien, gruodžio 18 d., Respublikos Prezidentas pasirašė Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kurios padeda tobulinti baudžiamųjų bylų nagrinėjimo tvarką ir sumažina galimybę vilkinti bylas dėl buvusių šio įstatymo spragų.
Suprasdamas Seimo narių siekį, jog bylų nagrinėjimas nebūtų vilkinamas, Prezidentas tikisi, kad Seimas skirs ypatingą dėmesį, kad kuo greičiau būtų priimtas naujas Baudžiamojo proceso kodeksas. Tai padėtų gerinti teismų veiklą, ginti Lietuvos piliečių teises ir įtivirtinti visuotinai pripažintas teisės normas mūsų valstybėje.
Tačiau Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Baudžiamojo proceso kodekso 643 straipsnio papildymo įstatymą, kuriame numatytos itin didelės baudos advokatams, be pateisinamos priežasties neatvykusiems į teismą. Valstybės vadovas konstatuoja, kad šio įstatymo nuostatos pažeidžia baudžiamojo proceso dalyvių lygybę, be to, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo vilkinimą sąlygoja ne tik gynėjų, bet ir kitų proceso dalyvių neatvykimas į teismą be svarbių priežasčių.
Todėl Prezidentas teikia šio įstatymo pataisą - skirti baudas iki 2 tūkstančių litų visiems šaukiamiems asmenims, be svarbios priežasties neatvykusiems į teismą bei pas kvotėją, tardytoją ar prokurorą. Tuo pačiu valstybės vadovas kviečia advokatų Garbės teismo narius naudotis savo galiomis skirti drausmines nuobaudas gynėjams, nepaisantiems profesinės etikos.
Prezidento nuomone, aiškios, viena kitai neprieštaraujančios įstatymų nuostatos, kvalifikuotas ir sąžiningas visų teisėtvarkos ir teisėsaugos pareigūnų darbas padės išspręsti Lietuvos žmonėms aktualią bylų vilkinimo problemą ir užtikrinti žmogaus teisių gynimą.

Prezidento atstovė spaudai Violeta Gaižauskaitė

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.