Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Aurelijus Katkevičius "Skaudžių pamokų metai", Veidas

1999.12.30

Prabėgę metai Lietuvai tikrai nebuvo lengvi. Per metus pasikeitė dvi Vyriausybės, sutrupėjo arba trupa bemaž visos politinės partijos. "Veidas" paprašė, kad prabėgusius metus įvertintų Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.
- Kaip vertinate prabėgusius metus?
Išgyvenome skaudžių pamokų laiką. Viena vertus, tikrovė mus privertė pripažinti, kad Lietuvos ūkis, kartu ir visuomenės gerovė labai daug priklauso nuo pasaulio, ypač nuo didesnių kaimynų ūkio būklės.
Kita vertus, šie metai mums padėjo suprasti, kaip brangiai kraštui gali kainuoti politinės atsakomybės ir politinės valios stoka. Šiandien esame priversti nešti sunkią laiku nepriimtų sprendimų, laiku neįgyvendintų reformų naštą.
Politikų atsakomybės stoka sukėlė Lietuvoje rimtą pasitikėjimo krizę. Manau, iš jos įmanoma išbristi tik tuomet, jei valdžios žmonės imsis sąžiningo darbo, ryžtingų sprendimų, nevengs ,,kudirkiškos tiesos" bendraudami su visuomene. Naujo politinio elgesio ženklų pastaruoju laiku jau esama. Tad gal šie metai bus ir savotiško prablaivėjimo, pavėluoto realizmo metai.
- Kurios praėjusių metų dienos buvo sunkiausios?
Dviejų Vyriausybių krizės, krizių dienos ir savaitės. Jos kėlė daugiausia įtampos, nerimo dėl valstybės stabilumo. Teko ieškoti skubių sprendimų, kartais imtis ir Prezidentui nebūdingų darbų bei papildomos atsakomybės. Nebuvo lengva ir tuomet, kai mano pastabos, raginimas imtis kraštui reikalingų darbų likdavo be atsako ir Seime, ir Vyriausybėje.
Sunki buvo visa ,,Mažeikių naftos" privatizavimo istorija. Skaudi šią istoriją lydėjusi visuomenės nuotaikų kaita. Lietuvos žmonės šiandien, atrodo, yra pasipiktinę Vakarų investuotojais, užuot piktinęsi mūsų pačių nesugebėjimu derėtis, aplaidumu ir sąžiningumo stoka. Pradedame mėgautis savo nesėkmėmis, užuot žiūrėję į priekį ir ieškoję geresnių išeičių iš susidariusios padėties. Taip, į ,,Mažeikių naftą" Vakarų kapitalas galėjo ateiti kur kas palankesnėmis sąlygomis. Šiomis sąlygomis nesugebėjo pasirūpinti mūsų Vyriausybė. Dėl to jaučiu kaltės dalį ir aš. Bet šiandien visi turime būti suinteresuoti, kad ,,Mažeikių nafta" dirbtų sklandžiai. Jos sėkmė yra ir Lietuvos sėkmė. Pelningas jos darbas pildys mūsų valstybės biudžetą.
Kaip žmogui ir kaip politikui, sunku išgyventi kruvinas šių metų Europos krizes Čečėnijoje ir Kosove. Liūdna ir apmaudu, kad dvidešimti pirmojo amžiaus išvakarėse negausių tautinių bendruomenių egzistencija net europinėje pasaulio dalyje lieka nesaugi.
- Koks įvykis pernai buvo džiaugsmingiausias?
Politikos srityje - per Helsinkio viršūnių susitikimą priimtas sprendimas pakviesti Lietuvą derybų stojant į Europos Sąjungą. Šis kvietimas ir simboliškai įvertina Lietuvos laisvės dešimtmečio laimėjimus, ir atsveria naują mūsų visuomenės raidos etapą. Prieš mus - spartaus Lietuvos modernėjimo kelias. Kaip sugebėsime juo eiti, priklausys nuo mūsų pačių.
- Ko palinkėtumėte Lietuvos piliečiams ateinančiais metais?
Kaip tik ir linkėčiau, kad krašto piliečiai ir jų kuriama valstybė pajėgtų žengti greitesnio atsinaujinimo keliu. Inercija, strateginių sprendimų vengimas, jų atidėliojimas mums, kaip tautai, brangiai kainavo praeity, o šiandienos pasaulyje gali kainuoti kur kas brangiau.
Lietuvos žmonėms linkiu labiau pasitikėti savo jėgomis, iniciatyvos ir drąsos. Kartu norėčiau mūsų visuomenę matyti solidaresnę, o piliečius - daugiau dėmesio skiriančius bendriems reikalams, Respublikai.
Dutūkstantieji - rinkimų metai. Tad linkėčiau politinės išminties renkant į savivaldybes ir Seimą atsakingus politikus. Nuo mūsų, piliečių, priklausys, ar į Lietuvos politiką ateis žmonių, kuriems labiau rūpėtų bendra krašto gerovė nei asmeniniai ar vien grupiniai interesai.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.