English version
Lietuvos valstybės ordinai:
Vytauto Didžiojo ordinas
Vyčio Kryžiaus ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Lietuvos valstybės medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
(buvęs Žūstančių gelbėjimo kryžius)
Sausio 13-osios atminimo medalis
Dariaus ir Girėno medalis

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas
 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanojami nusipelnę Lietuvai asmenys, pasižymėję uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo ordinu gali būti apdovanojami ir užsienio valstybių piliečiai.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas buvo įsteigtas 1928 metais. 1930 metais ordinas buvo šiek tiek reformuotas. Pirmuosius ordino ženklus sukūrė dailininkas Andrius Lopuchinas.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino šventė yra Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Pirmieji penki asmenys atkurtojoje Respublikoje buvo apdovanoti 1993 metų vasario 16-osios proga. Tai buvo poetai Justinas Marcinkevičius ir Bernardas Brazdzionis, kunigas Ričardas Mikutavičius, dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas, mokslininkas Jonas Kubilius. Ženklas Nr.1 įteiktas Justinui Marcinkevičiui.

Pirmasis atkurtoje valstybėje Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu 1996 metais pagerbtas diplomatijos veteranas Stasys Antanas Bačkis.

Per atkurtos Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu pagerbti 1030 Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių: 1-ojo laipsnio ordinu apdovanoti 33, 2-ojo - 117, 3-ojo - 226, 4-ojo - 295 ir 5-ojo laipsnio ordinu - 359 asmenys.

Tarp DLK Gedimino ordinu pagerbtų asmenų yra Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Ch.Samarančas, žinomas filantropas Dž.Sorošas, pasaulinio garso muzikas M.Rostropovičius.

1994 metais DLK Gedimino ordino žemesniųjų laipsnių ženklus pradėjo gaminti Vilniaus kombinatas "Dailė", vėliau jų gamybą perėmė Lietuvos monetų kalykla. Aukštesniųjų laipsnių ordinai nuo pat pradžių gaminami Lietuvos monetų kalykloje. Iki 1996 metų ordino kaspinus gamino Lietuvos tekstilės institutas, dabar - Danijos firma "Morch and Sons".
 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino reversas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino reversas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Dizainas: metasite.net. Apie klaidas ir netikslumus prašome pranešti.