English version
Lietuvos valstybės ordinai:
Vytauto Didžiojo ordinas
Vyčio Kryžiaus ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Lietuvos valstybės medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
(buvęs Žūstančių gelbėjimo kryžius)
Sausio 13-osios atminimo medalis
Dariaus ir Girėno medalis

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medalis
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medalis
 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalio reversas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalio reversas
 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis skiriamas Lietuvai nusipelniusiems asmenims pagerbti. Medaliu apdovanojama DLK Gedimino ordino šventės dieną - Vasario 16-ąją.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę visų trijų laipsnių medaliais apdovanoti 409 Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai.

Ordino medalis buvo įsteigtas 1930 metais. Jo išvaizdą sukūrė skulptorius Jonas Burba. Tas pats medalio modelis išsaugotas ir šiandien.

1994 metais DLK Gedimino ordino medaliai buvo pradėti gaminti Vilniaus kombinate "Dailė", šiuo metu jie kaldinami Lietuvos monetų kalykloje.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Dizainas: metasite.net. Apie klaidas ir netikslumus prašome pranešti.