English version
Lietuvos valstybės ordinai:
Vytauto Didžiojo ordinas
Vyčio Kryžiaus ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Lietuvos valstybės medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
(buvęs Žūstančių gelbėjimo kryžius)
Sausio 13-osios atminimo medalis
Dariaus ir Girėno medalis

Ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai

Lietuvos vadovas įteikia Vytauto Didžiojo ordiną Čekijos Prezidentui Vaclavui Havelui Prezidentas apdovanoja dviračių lenktynių "Tour de France" nugalėtoją Editą Pučinskaitę

"Respublikos Prezidentas skiria valstybinius apdovanojimus"

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnis

Apdovanojimai yra valstybės pagarbos žmogui ženklas. Respublikos Prezidentas skiria valstybės ordinus ir medalius Lietuvos bei užsienio šalių piliečiams, įvertindamas jų nuopelnus Lietuvai.

Aukščiausieji valstybės apdovanojimai - Vytauto Didžiojo, Vyčio Kryžiaus ir Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinai - yra paveldėti iš Nepriklausomos Lietuvos. Juos sugrąžino Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas 1991 m. rugsėjo 12 d. priėmęs Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymą.

Šiuo įstatymu buvo atkurti beveik visi tarpukario Lietuvos medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo įsteigti ir du nauji proginiai medaliai: Sausio 13-osios atminimo bei Dariaus ir Girėno medalis.

Lietuvos valstybės ordinai ir medaliai yra viena iš mūsų valstybės heraldikos sudedamųjų dalių.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Dizainas: metasite.net. Apie klaidas ir netikslumus prašome pranešti.