English version
Lietuvos valstybės ordinai:
Vytauto Didžiojo ordinas
Vyčio Kryžiaus ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Lietuvos valstybės medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
(buvęs Žūstančių gelbėjimo kryžius)
Sausio 13-osios atminimo medalis
Dariaus ir Girėno medalis

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio reversas
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio reversas

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio pavyzdžiu paimtas 1928 metais įsteigtas medalis (projekto autorius - tremtyje žuvęs dailininkas Adomas Smetona), patikslinus užrašą medalio reverse.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanojami asmenys, po 1990 metų kovo 11 dienos pasižymėję kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanojami ir ginkluoto pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti kariais savanoriais, ir tie, kuriems ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) struktūrų vadovybės buvo suteikusios pasižymėjimo ženklus, taip pat asmenys, pasižymėję organizuojant ginkluoto pasipriešinimo karių savanorių padalinius ir jiems vadovavę.

Iki 2000 metų pradžios medaliu apdovanoti 1056 asmenys.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis gaminamas Lietuvos monetų kalykloje. Kaspinas - Danijos firmoje "Morch and Sons".

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Dizainas: metasite.net. Apie klaidas ir netikslumus prašome pranešti.