English version
Lietuvos valstybės ordinai:
Vytauto Didžiojo ordinas
Vyčio Kryžiaus ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Lietuvos valstybės medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
(buvęs Žūstančių gelbėjimo kryžius)
Sausio 13-osios atminimo medalis
Dariaus ir Girėno medalis

Lietuvos nepriklausomybės medalis

Lietuvos nepriklausomybės medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis

Lietuvos nepriklausomybės medalio reversas
Lietuvos nepriklausomybės medalio reversas

Lietuvos nepriklausomybės medaliu apdovanojami asmenys už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę 1990-2000 metais.

Šis medalis yra Lietuvos nepriklausomybės medalio, kuriuo buvo apdovanojami asmenys už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę 1918-1928 metais, istorinis analogas.

Medalis įsteigtas 1928 metais, minint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį. Medalio autorius - skulptorius Juozas Zikaras.

Tarpukario Lietuvoje šiuo medaliu buvo apdovanojami knygnešiai, 1918-1920 metų Nepriklausomybės karo dalyviai, Vyčio Kryžiaus kavalieriai, 1923 metų Klaipėdos sukilimo dalyviai, šauliai, taip pat asmenys, 1918-1919 metais pradėję dirbti Lietuvos valstybės administracijoje. 1928-1940 metais medaliu buvo apdovanota daugiau kaip 44 tūkst. Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių.

2000 metų liepos 6 dieną Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio proga šiuo medaliu apdovanoti ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo dalyviai, kariai savanoriai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjai, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto steigėjai, Helsinkio grupės nariai, Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimo nariai, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatai.

Lietuvos nepriklausomybės medalį kaldina Lietuvos monetų kalykla.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Dizainas: metasite.net. Apie klaidas ir netikslumus prašome pranešti.