English version
Lietuvos valstybės ordinai:
Vytauto Didžiojo ordinas
Vyčio Kryžiaus ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Lietuvos valstybės medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
(buvęs Žūstančių gelbėjimo kryžius)
Sausio 13-osios atminimo medalis
Dariaus ir Girėno medalis

Vytauto Didžiojo ordinas

Vytauto Didžiojo ordinas
Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinas

Vytauto Didžiojo ordino reversas
Vytauto Didžiojo ordino reversas

Vytauto Didžiojo ordinas skiriamas Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams pagerbti ir pažymėti už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei, lietuvių tautos garbei ir žmonijos gerovei.

Vytauto Didžiojo ordinas buvo įsteigtas 1930 metais, minint Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias metines. Prieškarinio ordino ženklo autorius - dailininkas Jonas Burba. Analogiški yra ir šiandieniniai ordino ženklai.

Vytauto Didžiojo ordinas yra su grandine ir be grandinės. Ordinas be grandinės yra penkių laipsnių. Šiuo metu apdovanojama tik Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinu.

Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine yra aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas.

1995 -1999 metais Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinais pagerbtas 21 užsienio valstybių pilietis. Tai daugiausia monarchai ir prezidentai. Pirmieji Vytauto Didžiojo ordinai 1995 metais LR prezidento oficialaus vizito į Švediją metu buvo įteikti Karaliui Karlui Gustavui XVI bei Karalienei Silvijai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Vytauto Didžiojo ordinu apdovanoti ir trys Lietuvos piliečiai: pirmasis atkurtosios Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos Kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Vytauto Didžiojo ordino ženklus gamina Lietuvos monetų kalykla. Kaspinus audžia Danijos firma "Morch and Sons" Kopenhagoje.
 

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Dizainas: metasite.net. Apie klaidas ir netikslumus prašome pranešti.