English version
Lietuvos valstybės ordinai:
Vytauto Didžiojo ordinas
Vyčio Kryžiaus ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Lietuvos valstybės medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
(buvęs Žūstančių gelbėjimo kryžius)
Sausio 13-osios atminimo medalis
Dariaus ir Girėno medalis

Vyčio Kryžiaus ordinas

Vyčio Kryžiaus ordinas
Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas
Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas
Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas
Vyčio kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinas
Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinas
 
Pirmasis atkurtas tarpukario Lietuvos valstybės apdovanojimas - 1991 m. sausio 15 dieną atkurtas Vyčio Kryžiaus ordinas. Šio ordino 1-ojo laipsnio žymeniu pirmieji atkurtoje Lietuvos nepriklausomoje valstybėje apdovanoti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 1991 metų sausio 13-ają ir Medininkų tragedijos aukos.

Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. Šiuo Lietuvos valstybės apdovanojimu dažniausiai pagerbiami ginkluoto pasipriešinimo dalyviai -kariai savanoriai bei neginkluoto pasipriešinimo dalyviai - laisvės kovų dalyviai, kuriems Vyčio Kryžiaus ordinas suteikiamas pagal 1997 m. liepos 3 d. Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimo ir karių savanorių karinių laipsnių bei apdovanojimų prilyginimo įstatymą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Vyčio Kryžiaus ordinais pagerbti Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vadovai ir nariai, kiti iškilūs lietuvių išeivijos atstovai, savo veikla daug prisidėję prie valstybės atkūrimo.

Už pastangas ir nuopelnus išvedant svetimą kariuomenę iš Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanoti ir Lietuvos kariuomenės karininkai. Šiais ordinais taip pat pagerbti Lietuvos policijos, prokuratūros darbuotojai, pasižymėję kovoje prieš organizuotą nusikalstamumą.

Vyčio Kryžiaus ordino šventė - lapkričio 23-oji - Lietuvos karių diena.

Šiais ordinais apdovanojami asmenys, atliekantys krašto apsaugos tarnybą, savanoriai, kiti Lietuvos Respublikos piliečiai. Išimties atvejais Vyčio Kryžiaus ordinu gali būti apdovanojami ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai. Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami ir didvyriškai žuvusieji.

1991-2000 metais Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti 396 asmenys. Iš jų: 1-ojo laipsnio - 56, 2-ojo - 30, 3-ojo - 76, 4-ojo - 144 ir 5-ojo laipsnio ordinu - 91 asmuo.

1991 metais pirmuosius Vyčio Kryžiaus ordino ženklus pagamino dailininkas A.Jonušauskas, vėliau ordinai buvo gaminami Vilniaus kombinate "Dailė", šiuo metu - Lietuvos monetų kalykloje ir TŪB "Gurtana" dirbtuvėse. Iki 1996 metų ordino kaspinus gamino Lietuvos tekstilės institutas, dabar - Danijos firma "Morch and Sons". Keliadešimt Vyčio Kryžiaus 4-ojo ir 5-ojo laipsnių ordinų 1992 metais buvo pagaminta Paryžiuje, firmoje "Arthus Bertrand".
 

Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinas
Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinas
Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinas
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinas
Vyčio kryžiaus ordino reversas
Vyčio Kryžiaus ordino reversas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Dizainas: metasite.net. Apie klaidas ir netikslumus prašome pranešti.