English version
Lietuvos valstybės ordinai:
Vytauto Didžiojo ordinas
Vyčio Kryžiaus ordinas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
Lietuvos valstybės medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai:
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
Lietuvos nepriklausomybės medalis
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
(buvęs Žūstančių gelbėjimo kryžius)
Sausio 13-osios atminimo medalis
Dariaus ir Girėno medalis

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus reversas
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus reversas

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojami asmenys, kurie, nepaisydami gresiančio aiškaus pavojaus savo gyvybei, pasižymėjo gelbėdami žūvančius žmones.

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojami Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, kurie žmones gelbėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Lietuvos Respublikos piliečius - užsienyje.

Prieš karą šiuo Kryžiumi buvo apdovanoti 44 asmenys, atkurtoje Respublikoje - 345 asmenų.

Dauguma pastaraisiais metais Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotų asmenų yra Lietuvos piliečiai, nacistinės okupacijos metais gelbėję žydus. Nusipelniusiam asmeniui mirus, garbės ženklas ir diplomas įteikiami saugoti jo šeimai. Už tokį žygdarbį karo metais pagerbta apie 250 asmenų.

Kita apdovanotųjų grupė - piliečiai, pasižymėję gelbstint žmonių gyvybes gaisrų, kitų stichinių nelaimių metu. Tarp jų - keletas dešimčių vaikų ir paauglių, gelbėjusių skęstančiuosius ar gaisre žūvančius žmones.

Prieš karą šis apdovanojimas vadinosi "Žūstančių gelbėjimo kryžiumi" ir buvo gaminamas "Arthus Bertrand" dirbtuvėse Paryžiuje. Atkurtas ženklas buvo gaminamas Vilniaus kombinate "Dailės", šiuo metu - TŪB "Gurtana" dirbtuvėse.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Dizainas: metasite.net. Apie klaidas ir netikslumus prašome pranešti.