Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Švietimo gairės. Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektas

XXI amžiaus pradžioje Lietuvos visuomenės laukia nauji iššūkiai. Jie atveria ir naujas galimybes. Į iššūkius bus įmanoma deramai atsakyti, galimybėmis - plačiau pasinaudoti, tik einant spartaus ir kryptingo atsinaujinimo keliu. Dabarties pasaulyje toks kelias galimas, tik vertinant žmones kaip brangiausią turtą ir deramai investuojant į žmonių išsilavinimą, tik remiantis švietimu kaip esminiu bendros ateities kūrimosi būdu. Todėl švietimas tolesnei krašto raidai įgyja ypatingos svarbos. Jis - pagrindinė šiandienos lietuvių visuomenę modernizuojanti jėga.

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sudaryta ekspertų ir politikų grupė parengė Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektą, kuris pateikiamas visuomenės svarstymui.

Projekto vertinimų, pastabų ir pasiūlymų, kaip jį tobulinti darbo grupė laukia elektroninio pašto adresu svietimas@president.lt.

Būsime dėkingi už išsakytas nuomones.

Švietimo gairės.
Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektas (PDF, 1.606 KB)


Prezidento Valdo Adamkaus kalba pristatant "Švietimo gaires"
Švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus kalba pristatant "Švietimo gaires"
Strategijos projektą komentuoja
Atsiliepimai apie Strategijos projektą

Švietimo gairės. Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektas (PDF, 1.606 KB)    "Valstybės modernizavimo darbus šiandien turėtų lydėti plati visuomenės modernizavimo, piliečių tautos kūrimo programa. Švietimo reformai šioje programoje skirtinas esminis vaidmuo. Švietimas - šiuolaikinės lietuvių tautos kūrimosi būdas."

Iš Respublikos Prezidento
Valdo Adamkaus
"Metinio pranešimo", 1999 m.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.