Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba pristatant Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektą

2002 10 07

Gerbiamas Seimo Pirmininke,
Gerbiamas Ministre Pirmininke,
Gerbiamas Ministre,
Gerbiamieji,

Malonūs yra darbai, kuriuos pavyksta nuveikti dirbant kartu. Prieš keletą metų apie būtinybę Lietuvai turėti ilgalaikę švietimo strategiją kalbėjomės su mokytojais, kultūros žmonėmis, Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnais. Jų paragintas tuomet sudariau iš ekspertų ir politikų darbo grupę tokiai strategijai parengti. Šiandien turime jos projektą. Turime pagrindą diskusijoms, svarstymams ir galimam mūsų visuomenės susitarimui dėl švietimo ateities.

Dėkoju visiems šio projekto rengėjams ir talkininkams. Dėkoju visai aktyviai švietimo bendruomenei: mokytojams, mokslininkams, nevyriausybinėms organizacijoms, Švietimo ir mokslo ministerijos žmonėms.

Visi žinome, kad planuoti ateities darbus yra sunku ir rizikinga. Mūsų planai gali sugriūti, pasirodyti nepakankamai pagrįsti. Tačiau geriau ateitį projektuoti ir stengtis ją valingai kurti, negu sėdėti ir laukti, kol ji ateis. Nemanau, jog būtų išmintinga šiandien laukti 2012 metų, kad galėtume suprasti, ką būtinai reikėjo padaryti 2003-iaisiais.

Šiandien visuomenei pristatomas Švietimo strategijos projektas mums primena paprastą, bet dažnai pamirštamą tiesą: švietimas nėra valdžios nuosavybė. Tai bendras mūsų, Lietuvos žmonių, turtas. Ir mes, Lietuvos žmonės, turime tartis, diskutuoti ir nuspręsti, kaip šį didelį savo turtą tvarkyti, kad jis kuo geriau tarnautų mūsų ir mūsų vaikų gerovei.

Kaip švietimas šiandien galėtų mažinti skurdą ir žmonių socialinę atskirtį, didinti kiekvieno mūsų saugumą, stiprinti visuomenės solidarumą? Kaip jis galėtų daugiau prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, ūkinės, socialinės ir kultūrinės mūsų krašto pažangos? Kaip jis galėtų paspartinti žinių visuomenės ir žinių ekonomikos raidą? Tai klausimai, kuriuos kelia ir į kuriuos mėgina atsakyti Švietimo strategijos projektas. Suprantama: atsakymai galimi įvairūs. Juos svarstysime. Mėginsime dėl jų susitarti. Turiu vilties, kad tai pavyks padaryti.

Gal šiandien jau nenutiks taip, kaip nutiko prieš dešimtį metų. Tada dešiniųjų Vyriausybės parengtos "Lietuvos švietimo koncepcijos" nepatvirtino kairiųjų daugumos Seimas: mūsų politinės jėgos nesugebėjo susitarti dėl ilgalaikės švietimo vizijos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį:
praėjus dešimčiai metų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos - OECD - ekspertai įvertino tuometinę mūsų Švietimo koncepciją kaip geriausio konceptualaus švietimo dokumento Vidurio ir Rytų Europoje pavyzdį. Deja, mes šiuo dokumentu dėl partinių nesutarimų nesugebėjome tinkamai pasinaudoti.

Dabar esame brandesni. Tikiu, kad sugebėsime pasiekti nacionalinį susitarimą dėl švietimo ateities. Tai turime padaryti, jei nuoširdžiai norime savo tautos ir valstybės klestėjimo.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.