Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Atsiliepimai apie Strategijos projektą

VILNIAUS KOLEGIJOS PEDAGOGIKOS FAKULTETO
DĖSTYTOJŲ BENDRUOMENĖS ATSILIEPIMAS APIE "ŠVIETIMO GAIRIŲ" KAI KURIUOS TEIGINIUS

Vienas iš švietimo uždavinių yra "racionalizuoti bei sutrumpinti nuoseklųjį profesinės kvalifikacijos įsigijimo kelią, susiejant jį su praktine veikla". Prie šio uždavinio sprendimo galėtų prisidėti pedagogų rengimo kolegijose skatinimas. Todėl "Švietimo gairių" skyrelyje "Mokytojų rengimo ir darbo atnaujinimas" siūlytume įrašyti:

- 156 psl. vietoj pirmosios pastraipos rašyti - "vidurinių mokyklų, gimnazijų mokytojai turėtų įgyti bakalauro arba magistro laipsnį. Pradinių mokyklų mokytojai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistai turi būti rengiami kolegijose ir gali neturėti bakalauro laipsnio. Pagrindinių mokyklų mokytojai gali būti rengiami ir kolegijose, ir universitetuose";

- 156 psl. 3 pastraipą siūlytume taisyti į - " per 2005-2008 metus įvedami kvalifikaciniai mokytojo egzaminai už universiteto durų, jie laikomi po vienų metų darbo - stažuotės - mokykloje", t.y. kolegijų absolventams leidžiant kvalifikacinius mokytojo egzaminus laikyti iš kart po studijų, atsisakant vienerių metų stažuotės, kadangi kolegijų studijų programos orientuotos į praktinį specialisto parengimą.

Dekanė Irena Kaupienė

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.