Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Strategijos projektą komentuoja

Artūras Paulauskas (Seimo pirmininkas):

"Tai labai svarbus ir labai reikalingas dokumentas. Juo labiau, kad Seime šiuo metu svarstomas naujas Švietimo įstatymas, kuris be Švietimo strategijos būtų neišsamus dokumentas. Būtų nelogiška priimti Švietimo įstatymą be ilgalaikės Strategijos".
"Labai svarbu, kad svarstant būtų pasiektas kuo didesnis sutarimas dėl projekte išdėstytų nuostatų".
"Švietimo strategijos projekte aptariama nemažai dalykų, kurie taip pat yra ir Vyriausybės programoje - mokyklų kompiuterizavimas, mokyklų tobulinimo programa".
"Labai norėtųsi, kad Švietimo strategija suspėtų su švietimo įstatymo svarstymu Seime".


Dr. Meilė Lukšienė:

"Mums reikia poliloginio ugdymo, kuris rengtų žmogų polilogui".
"Greta interpretacinio ugdymo metodo mums reikia akcentuoti veiklos metodą: mūsų žmonės turi mokėti veikti".
"Reikia išplėsti Strategijos skyrių apie Europą. Čia reikia atsakyti į klausimą: kaip Lietuva turės išlaikyti savigarbą, kad jaustųsi savo krašto šeimininke ir lygiaverte kitų šalių partnere?".
"Labai reikalingas šios Strategijos akcentas į permanentinį mokymąsi, tačiau permanentinis mokymas - tai ne tik kvalifikacijos atnaujinimas. Reikia pabrėžti būtinybę žmogui tobulinti save nuolat".


Diana Skučaitė (Lietuvos Studentų Sąjungos ekspertė):

"Ačiū Prezidentui ir visiems, kad toks dokumentas atsirado, bet aš turiu abejonių, ar Lietuvoje bus tokia politinė valia, kuri sugebės jį įgyvendinti".
"Jaunimas nori reformų ir aiškių sprendimų, o ne politinių intrigų".
"Šiandien specialistų rengimo sistema yra žmonių apgaudinėjimas. Didelė dalis aukštąsias mokyklas baigusių žmonų yra neparengti darbo rinkai. Gerai, kad šis klausimas yra keliamas".


Juozas Antanavičius (Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas):
"Perspektyvus, viltingas ir daug žadantis dokumentas".
"Gerai, kad jis pripažįsta, jog dabartinė žinių kaupimo metodika visiškai susikompromitavo".
"Vis dėlto universitetai šiame dokumente yra kampininkai".
"Reikėtų numatyti protų susigrąžinimo programą. Reikėtų minėti universitetams svarbų Bolonijos procesą".
"Užuot kalbėjus apie Europos aukštojo mokslo sistemą reikėtų kalbėti apie Europos aukštojo mokslo erdvę".
"Reikėtų aiškiau aptarti skirtingas universitetų ir kolegijų funkcijas. Ar ne per daug pristeigta aukštųjų mokyklų?"
"Ar galime įvesti principą "pinigai paskui studentą" į aukštąsias mokyklas?"
"Ar tikrai studentai pasirinks geriausius universitetus?"
"Strategijoje numatyta studijų mokesčių ir paskolų politika nedera su dabartiniu Aukštojo mokslo įstatymu. Šią problemą reikės spręsti".
"Ar nebus nuvertinti universitetai, jei bendrojo lavinimo mokyklose gabiems mokiniams bus leidžiama įgyti studijų programų modulius?"
"Ar nereikėtų atsisakyti stipendijų už gerą mokymąsi ir palikti tik socialines stipendijas?"


Vaclovas Šleinota (Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Vilniaus miesto pramonės ir verslo asociacijos prezidentas):

"Didžiausia Lietuvos problema esame mes patys. Tai, ką mes žinome, ką mokame daryti, tą ir toliau tęsiame. Bet ko nežinome ir nemokame - to nedarome, apie tai nekalbame".
"Visi šiandien esame rinkos dalyviai. Bet šiandien švietime nėra rinkos, nėra konkurencijos. Pasigendu žmogaus ruošimo gyventi konkurencijos ir rinkos sąlygomis".
"Reikia specialiai prie rinkos ekonomikos padėti prisitaikyti mokytojams, po to - ir mokiniams. Šiandien mūsų mokykla rengia būsimus samdinius, bet ne darbdavius".
"Kalbama apie Europos Sąjungos fondų panaudojimą švietimui, tačiau šie fondai numato skirti dideles lėšas darbo jėgos adaptavimui naujoje darbo rinkoje. Ten yra milijonai, bet ar kas Lietuvoje apie juos rimtai galvoja?"


Rimvydas Jasinavičius (Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas):

"Verslumo skatinimas ir finansinė išmintis ugdyme pokomunistinėje visuomenėje turi būti ne vienas iš uždavinių, bet pagrindinis prioritetas".
"Reikia pašalpas šeimoms susieti su privalomu tėvų mokymusi".


Rolandas Pavilionis (Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas):

"Įtarimų kelia nuostata, kad aukštosios mokyklos turėtų būti kiekvienoje apskrityje".
"Pripažinkime, kad yra tikri ir netikri universitetai, nors kai kurie jų ir vadinasi didžiųjų kunigaikščių vardais".

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.