Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Atsiliepimai apie Strategijos projektą

Lietuvos profesinių mokyklų direktorių asociacijos Prezidento Juozo Chmeliausko kreipimasis į Lietuvos švietimo plėtotės strateginę darbo grupę

Mokyklos direktoriaus atsiliepimas apie "Švietimo gaires"

Alytaus Piliakalnio vidurinės mokyklos Mokyklos tarybos pastabos dėl pirmojo dokumento "Švietimo gairės" projekto santraukos

Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago vidurinės mokyklos bendruomenės vardu direktoriaus Virginijaus Skroblo pastabos dėl ''Švietimo gairių''

Alytaus Šaltinių pagrindinų mokylos bendruomenių pasiūlymai dėl "Švietimo gairių"

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Stasės Galkevičienės pastabos dokumentui "Švietimo gairės"

Linos Zenkienės, Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštosios mokyklos prorektoriaus patarėjos akademiniams reikalams, komentarai švietimo valdymo klausimu

Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dėstytojų bendruomenės atsiliepimas apie "Švietimo gairių" kai kuriuos teiginius

Dalijos Šeporaitienės pastabos dėl Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projekto

Vilniaus rajono Švietimo skyrius pritaria Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektui.
Su pagarba
vyr. specialistė V.Kvaraciejienė.

Ignalinos rajono Švietimo taryba, apsvarsčiusi "Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų 2003 - 2012 m." projektą, pritaria jam ir tikisi, kad jis prisidės prie pilietinės visuomenės kūrimo, ūkinės, socialinės ir kultūrinės mūsų krašto pažangos.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja
Rima Vilčinskienė

Noriu patikslinti paskelbto "Švietimo gairių" (projekto) skyriuje "C.Kaimo plėtra" įrašą "Kaimo profesinės ir aukštesniosios mokyklos, priklausiusios uždarai Žemės ūkio ministerijos sistemai, per visą dešimtmetį be didesnių išimčių buvo orientuotos į žemės ūkio specialistų rengimą" teiginio ne visai atitikimą tikrovei. Statistika teigia kiek kitaip.
Ten pat teiginys "- iš esmės pertvarkyti žemės ūkio mokyklas..." yra kiek netikslus. Iš buvusių 40 žemės ūkio mokyklų beliko 15 - ka, ir jose žemdirbiškų specialybių beliko 10-15 proc.
Pagarbiai,
Juozas Gaudiešius

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.