Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Atsiliepimai apie Strategijos projektą

Lietuvos švietimo plėtotės strateginei darbo grupei

KREIPIMASIS

2002-10-25
Vilnius

Lietuvos profesinių mokyklų bendruomenės, išnagrinėjusios Lietuvos švietimo plėtotės strategijos 2002-2012 metams nuostatų projektą ir apsvarsčiusios jį 2002 m. spalio 9 d. respublikiniame profesinių mokyklų vadovų pasitarime, vieningai pareiškia, kad perduoti visų profesinių mokyklų steigėjo funkcijas apskritims (savivaldybėms) yra netikslinga. Atskirų profesinių mokyklų, rengiančių specialistus tam tikram regionui, atsižvelgiant į konkretų apskrities (savivaldybės) darbo jėgos poreikį, steigėjo funkcijas galėtų vykdyti apskritys (savivaldybės).

Perduoti visų profesinių mokyklų steigėjo funkcijas apskritims (savivaldybėms) netikslinga dėl šių priežasčių:
  1. Lietuvos Respublikos švietimo ir apskrities valdymo įstatymai nevaržo apskrities viršininko administracijos funkcijų ir kompetencijos, organizuojant profesinio rengimo mokyklų veiklą.
  2. Bus suardyta gerai veikianti, vieninga profesinio rengimo sistema.
  3. Žymiai padidės valdininkų skaičius ir valdymo biudžetinės išlaidos.
  4. Kvalifikuotų specialistų rengimas nėra vien tik apskričių (savivaldybių) rūpestis. Tai labai svarbus valstybės uždavinys, tai žmogaus pasirinkimo teisė. Jaunimo teisės pasirinkti profesiją negali riboti apskričių (savivaldybių) ribos ir galimybės.
  5. Šalies finansinės galimybės neleidžia kiekvienoje apskrityje (savivaldybėje) rengti visų reikiamų specialybių specialistus.
  6. Nutrūktų projektai, apimantys visą Lietuvos profesinio rengimo veiklą su užsienio šalimis, rengiant specialistus pagal Europos sąjungos standartus, apsunkintų šios patirties skleidimą kitų apskričių profesinio rengimo įstaigoms.
  7. Suirtų vieninga profesijos mokytojų ruošimo, kvalifikacijos kėlimo bei metodinio darbo sistema.
  8. Apsunkins suaugusiųjų testinį mokymą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą.
Prašome apsvarstyti mūsų pasiūlymus dėl visų profesinių mokyklų steigėjų funkcijų perdavimo apskritims (savivaldybėms).

Lietuvos profesinių mokyklų direktorių asociacijos
Prezidentas Juozas Chmeliauskas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.