Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Atsiliepimai apie Strategijos projektą

Alytaus Piliakalnio vidurinės mokyklos Mokyklos tarybos pastabos dėl pirmojo dokumento "Švietimo gairės" projekto santraukos
 1. II dalis "Efektyvi ir darni sistema" punkto "Vykdoma švietimo finansavimo ir išteklių naudojimo reforma, padedanti švietimo sistemai prisitaikyti prie laisvosios rinkos ir užtikrinti geresnį švietimo prieinamumą bei kokybę"

  c. Nuostata "pinigai paskui mokinį" kelia abejonių. Manytume, kad neteisinga yra tai, kad moksleivio, turinčio protinę negalę "krepšelio" skaičiavimo metodika yra vienokia, kai jis mokosi spec. klasėje ir kitokia, kai jis integruojamas į bendrojo lavinimo klasę. Juk integruotas moksleivis reikalauja išskirtinio dėmesio ir pagalbos, dėl to mažiau laiko galime skirti itin gabiems moksleiviams.

  Todėl manytume, kad moksleivio, turinčio protinę negalę ir integruoto į bendrojo lavinimo klasę "krepšeliui" turi būti taikomas toks pats koeficientas kaip ir besimokančio spec. klasėje.

 2. III dalies "Prieinamumo, socialinio teisingumo ir tęstinumo laidavimas" punkto "sukuriamos socialiai teisingos mokymosi ir studijų sąlygos" A nuostata "Įgyvendinama nacionalinė "gatvės vaikų" sugrąžinimo į mokyklas programa" prieštarauja E nuostatai "Sukuriama saugi ir jauki mokymosi aplinka".

  Skurde, asocialiose šeimose gyvenantys vaikai dažnai į mokyklą eina tik dėl nemokamų pietų. Jie neturi jokios mokymosi motyvacijos, kadangi nepatenkinti jų fiziologiniai poreikiai (jie nepavalgę, neturi pakankamai drabužių, neturi mokymosi priemonių). Jeigu nebus rūpinamasi apleistų vaikų gyvenimo sąlygomis, o tik stengiamasi juos sugrąžinti į mokyklą, problema neišsispręs. Per prievartą sugrąžinti moksleiviai ardys tvarką klasėje, dėl to iškils pavojus kitų moksleivių saugumui, o mokytojas bus ne partneris, kūrėjas, patarėjas, o tik tramdytojas.

  Kita vertus, ar uždaromos kaimų mokyklos padės sugrąžinti moksleivius į klases? Juk nėra pakankamai autobusiukų, kurie pavežėtų visus moksleivius (kaimo vietovėse atstumai tarp pagrindinių mokyklų per 18 k.). Dažnai kaimo moksleivio kelias į mokyklą viršija valandą, nes jis tam tikrą kelio dalį iki kursuojančio autobuso turi ateiti pėsčiomis. Neturintis motyvacijos moksleivis ir nesistengia eiti, o ką kalbėti apie asocialių šeimų vaikus, kurie paprasčiausiai neturi už ką nusipirkti bilieto. Tai viena iš priežasčių dėl ko daugėja antramečių skaičius.

 3. IV dalies "Kokybės užtikrinimas" punkto "Atnaujinamas mokytojų rengimas ir darbas".

  A-E kelia klausimus: kiek dar mokytojui reikia pareigų? Ar gali tik mokytojas atsakyti už viską.

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.