Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Atsiliepimai apie Strategijos projektą

Pastabos dėl ''Švietimo gairių'':
 1. Nėra situacijos analizės, nors teigiama tai ''pastanga suteikti Lietuvos švietimui praktinę viziją''.

 2. Visiškai ambicingi ir nepamatuoti skaičiai 99 nuošimčiai vaikų turi įgyti pagrindinį išsilavinimą
  (kur vaikai iš asocialių šeimų,ar tai įmanoma).
  95 nuošimčiai turėtų įsigyti vidurinį išsilavinimą ar paklausią profesinę kvalifikaciją (nevertinami darbo rinkos pokyčiai, kas dirbs ''nepaklausius darbus'').

 3. Ar pavyks ''perskirstyti ir aiškiai apibrėžti'' valstybės, savivaldybių, mokyklų funkcijas ir galias, ar jos nepersidengia?

 4. Dėl modernaus švietimo tinklo:
  - ar greta kiekvieno vaiko namų turi būti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą teikianti? kodėl suabsoliutinamas atstumas?
  - kuo paremti skaičiai 0,5 ir 1 valanda - moksleivio vykimo į mokyklą ?

 5. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas orientuojamas į socialinės rizikos šeimas. Kokios šeimos funkcijos?

 6. Už kokias lėšas bus atnaujinama 80 proc. mokyklų, kiek tai kainuos, kodėl būtent 80 proc.?

 7. Kokius įsipareigojimus prisiims valstybė dėl tokio projekto finansavimo, kiek tai kainuos?
Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago vidurinės mokyklos bendruomenės vardu
direktorius Virginijus Skroblas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.