Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Atsiliepimai apie Strategijos projektą

Alytaus Šaltinių pagrindinų mokylos bendruomenių pasiūlymai dėl Švietimo gairių

II dalis
Įvykdoma švietimo finansavimo ir išteklių naudojimo reforma,...
A. papildyti sakiniu:
Sutaupytos švietimo įstaigos lėšos privalo likti švietimo įstaigoje ir turi būti panaudojamos įstaigos nuožiūra.

III dalis
Sukuriamos socialiai teisingos mokymosi ir studijų sąlygos.
F. papildyti sakinį ,,Sukuriama lanksti ir efektyvi paramos studentams, ypatingai iš socialinės rizikos šeimų, sistema.

IV dalis
Siekiant aukštesnės kokybės, atnaujinamos ...
B. papildyti
Pakoreguojamos bendrojo lavinimo bendrosios programos, standartai, brandos egzaminų programos. NEC ruošiamos brandos egzaminų užduotys turi atitikti dalykų programas.
Atnaujinamas mokytojų rengimas ir darbas.
E. išbraukti ,,jo pareigų", nes mokytojo pareigų spektras šiuo metu labai platus ir jo plėsti nereikėtų. Siūloma tokia redakcija: ,,Sustiprinamas mokytojo vaidmuo. Išplečiamas jo galimybių spektras."
Atnaujinamos mokyklos ir pagerinimas švietimo aprūpinimas.
B. siūlome įrašyti apie visas naujas ugdymo priemones, o ne tik apie informacijos technologijas.
Mokyklos aprūpinamos šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis bei informacijos technologijomis ir šaltiniais.

Su pagarba Irena Lastauskienė

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.