Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Atsiliepimai apie Strategijos projektą

Pastabos dokumentui
ŠVIETIMO GAIRĖS

I. ŠVIETIMO KAITA - DABARTIES BŪTINYBĖ

1 psl. 5-ta pastraipa.
Siūlome:
- 99 nuošimčiai Lietuvos vaikų įgytų pagrindinį išsilavinimą ir pasirinktų tolesnį mokymąsi;
- 95 nuošimčiai Lietuvos vaikų, baigę pagrindinę mokyklą, mokytųsi toliau ir įgytų vidurinį išsilavinimą ir (arba) darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją;
- 70 nuošimčių Lietuvos jaunuolių įgytų aukštąjį išsilavinimą, baigdami pirmąją aukštojo mokslo pakopą universitetuose bei kolegijose ir čia gaudami darbo rinkoje konkurencingą kvalifikaciją;

II. EFEKTYVI IR DARNI SISTEMA

Išplėtojamas modernus švietimo tinklas:
B, 1-a eilutė
- kiekvienoje seniūnijoje veiktų nors viena moderni atvira mokykla (biblioteka - nuotolinio mokymo centras) - kaip kultūrinis vietos bendruomenės židinys;

III. PRIEINAMUMO, SOCIALINIO TEISINGUMO IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS

Užtikrinamos lygios mokymosi starto galimybės:
4 psl.
Yra:
A. Sukuriama šeimų pedagoginio informavimo ir konsultavimo sistema. Pradedama teikti kryptinga pedagoginė, kultūrinė parama visoms vaikus auginančioms socialinės rizikos šeimoms.
Siūlome:
A. Sukuriama šeimų pedagoginio informavimo ir konsultavimo sistema. Pradedama teikti kryptinga pedagoginė, kultūrinė parama visoms vaikus auginančioms socialinės rizikos bei daugiavaikėms šeimoms.
Yra:
B. Išplečiamos ikimokyklinio ugdymo paslaugos. Socialinės rizikos šeimų vaikams ikimokyklinis ugdymas tampa visuotinai prieinamas.
Siūlome:
B. Išplečiamos ikimokyklinio ugdymo paslaugos. Socialinės rizikos bei daugiavaikių šeimos vaikams ikimokyklinis ugdymas tampa visuotinai prieinamas.
Yra:
C. Sukuriama visuotinio priešmokyklinio ugdymo sistema. Ji visų pirma atveriama socialinės rizikos šeimų vaikams.
Siūlome:
C. Sukuriama visuotinio priešmokyklinio ugdymo sistema. Ji visų pirma atveriama socialinės rizikos ir daugiavaikių šeimų vaikams.
Sukuriamos socialiai teisingos mokymosi ir studijų sąlygos:
Yra:
H. Sudaromos sąlygos mokytis įkalinimo įstaigose ir kariuomenėje.
Siūlome:
H. Sudaryti geras sąlygas mokytis kariuomenėje.

IV.KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

5 psl.
Siekiant aukštesnės kokybės, atnaujinamas, su naujomis asmens kompetencijomis susiejamas švietimo turinys:
Yra:
E. Sustiprinamas mokytojo vaidmuo, išplečiamos jo pareigų ir galimybių spektras.
Siūlome:
E. Sustiprinamas mokytojo vaidmuo, sukonkretinamas jo darbo spektras.

Ruošė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Galkevičienė

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.